Slavnostní ukončení stavby Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní

12.01.2012

Stříbro, 13. ledna 2012 - Hlavními přínosy dokončené stavby je zvýšení traťové rychlosti až na 140 km/h z původních 60-90 km/h a posílení bezpečnosti železničního provozu. Předmětem optimalizace byl jednokolejný úsek dlouhý 32 kilometrů, jehož součástí bylo sedm železničních stanic (Stříbro, Milíkov, Svojšín, Ošelín, Pavlovice, Brod nad Tichou a Planá u Mariánských Lázní). Úsek je součástí III. tranzitního železničního koridoru. Stavba byla situována ve velmi složitém a nepřístupném území. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty
a výrazným podílem, cca 73 %, se na jejím spolufinancování podílí Evropská unie prostřednictvím Fondu soudržnosti.

 


Z pohledu evropské interoperability je rozhodujícím přínosem dokončeného projektu dosažení mezinárodní přechodnosti kolejových vozidel požadované traťové třídy (D4 UIC) a ložné míry (UIC – GC). Ing. Pavel Habarta, MBA, pověřený řízením SŽDC při dnešním slavnostním ukončení zdůraznil, že „rozsáhlé úpravy a rekonstrukce byly provedeny také na mostních objektech, železničních přejezdech a trakčním vedení. Cestující se dočkali nových pohodlných nástupišť ve stanicích a upraveny byly také ostatní veřejnosti přístupné prostory. Vybudováno bylo rovněž potřebné zařízení technologie, které tvoří především nové moderní sdělovací a zabezpečovací zařízení pro zvýšení bezpečnosti železničního provozu.“

Rekonstruované úseky jsou ve velice nepřístupném terénu, z toho důvodu byly při realizaci nutné dlouhodobé výluky železniční dopravy. „Rozdělením stavby do etap spolu s optimalizací stavebních postupů jsme zkrátili dobu úplné výluky železničního provozu a tím v daném úseku minimalizovali dopad na cestující,“ doplnil výkonný ředitel divize společnosti Skanska Jindřich Topol.
V celé délce hlavních kolejí je položený nový železniční svršek mezinárodní soustavy (UIC60) na betonových pražcích s tzv. bezpodkladnicovým pružným upevněním. V ostatních dopravních kolejích ve stanicích je železniční svršek soustavy S49. Trakční vedení splňuje parametry pro rychlosti do 160 km/h.

Zabezpečovací zařízení je ve všech stanicích a mezistaničních úsecích 3. (nejmodernější) kategorie s možností dálkového ovládání. Podél celé trati jsou položeny nové kabely, které v budoucnu propojí celý systém zabezpečení jízd vlaků a řízení provozu do jednoho centrálního pracoviště v Plzni a výhledově v Praze. Výstavba sdělovacího zařízení zahrnovala mimo jiné instalaci elektrické požární signalizace v jednotlivých stanicích, elektrickou zabezpečovací signalizaci, kamerový systém, rozhlasové zařízení apod. Součástí stavby byla i výstavba protihlukových stěn v délce cca 4,5 km, v souladu s požadavky hygienických norem a předpisů.
 
Projektovou dokumentaci zpracovala akciová společnost SUDOP Praha, zhotovitelem se na základě výběrového řízení stalo „Sdružení Stříbro“, jehož členy jsou společnosti Skanska, a.s. (vedoucí sdružení), OHL ŽS a.s. a Eurovia CS, a.s.
Předpokládané celkové investiční náklady stavby představují částku 4 391 067 000 Kč bez DPH. Finanční prostředky pro tento projekt poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Projekt je v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován z Fondu Soudržnosti Evropské unie. Míra spolufinancování EU je cca 2 579 310 907 Kč.
 

Vybraná technická data  
Délka optimalizovaného úseku 32 km
Mosty - rekonstrukce 44 ks
Mosty - nové 1 ks
Nové výhybky 45 ks
Rekonstrukce stanic 7
Nové podchody 4 ks
Nástupiště ostrovní 740 m
Nástupiště boční 1 390 m
Rekonstruované přejezdy 7 ks
Traťová rychlost 120 (140) km/h

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC