Slavnostní ukončení stavby Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka – Mošnov

03.12.2013

Studénka, 2. prosince 2013 – Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně ukončila rekonstrukci jednokolejné trati Studénka – Veřovice v úseku mezi železničními stanicemi Studénka a Sedlnice. Stavbou byly vytvořeny podmínky pro realizaci samostatné navazující investice Moravskoslezského kraje, která zajistí přibližně 3 kilometry dlouhé kolejové napojení letiště Leoše Janáčka Ostrava na právě zrekonstruovanou trať.

 

 

Rekonstrukcí stávající tratě došlo ke zvýšení traťové rychlosti až na 100 kilometrů za hodinu, zvýšení únosnosti tratě a umělých staveb a ke zlepšení prostorové průchodnosti. Rekonstruovaný úsek byl elektrifikován stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV. Dále se provedla sanace pražcového podloží s úpravami odvodnění, demontáž stávajícího kolejového roštu, včetně štěrkového lože, a zřídil se nový železniční svršek. Kromě toho se provedly také úpravy mostů a propustků.

Zvýšení propustnosti rekonstruovaného úseku trati bylo dosaženo vybudováním nové výhybny v Bartošovicích. Instalováno bylo nové zabezpečovací, sdělovací a silnoproudé zařízení umožňující dálkové ovládání. Byla vybudována nová zastávka Sedlnice a se začátkem platnosti nového jízdního řádu dojde ke změně zastavování vlaků osobní dopravy z železniční stanice Sedlnice do stejnojmenné zastávky situované v rekonstruovaném úseku tratě, čímž se zkrátí přístupová vzdálenost z obce Sedlnice přibližně o jeden kilometr.

Dalším cílem stavby bylo vytvoření podmínek nejen pro výstavbu nové tratě na letiště (v současné době se již buduje), ale také pro napojení na průmyslovou zónu. Stávající vlečka zrušena a nahrazena vlečkou novou. Na uvolněném místě vznikne území pro potřeby investorů v průmyslové zóně a zároveň se odstraní stávající úrovňové křížení vlečky se silnicí druhé třídy, která bude přivaděčem dálnice D47.

Projekt, jehož celkové stavební náklady dosáhly téměř 360 milionů korun (bez DPH), je v rámci Operač­ního programu Doprava z více než šedesáti procent spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby byl Viamont DSP, generálním projektantem pak společnost SUDOP Praha.

Název stavby Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka - Mošnov
Investor Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel Viamont DSP, a.s.
Projektant SUDOP Praha, a.s.
Termín zahájení stavby 10/2012
Termín ukončení stavby 10/2013
Délka úseku 5 605 m
Rychlost po dokončení 100 km/h
Rekonstrukce nástupiště 170 m
Sanace mostních objektů 6 ks
Elektrický ohřev výměn 9 ks
Nové stožáry trakčního vedení (TV) 128 ks
Celková délka nového TV 7 400 m
Traťový kabel 9 340 m
Náklady na realizaci stavby 365 685 303 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC