Slavnostní ukončení projektu Optimalizace trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí, 1. stavba

10.05.2012

České Velenice, 11. května 2012 – Cílem optimalizace bylo uvedení železniční stanice České Velenice do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům v rámci interoperability pro tratě evropského železničního systému. Došlo také ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravy i cestující veřejnosti. Investorem akce je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Projekt Optimalizace trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí, 1. stavba je významnou měrou spolufinancován Evropskou unií.

 

Začátek stavby je v km 163,100 na státní hranici s Rakouskem. Konec stavby je ve směru trati na České Budějovice v km 166,000
a ve směru trati na Veselí nad Lužnicí v km 1,868. Stavební úpravy v železniční stanici České Velenice byly realizovány v areálu stávající železniční stanice. Stavba se v celém rozsahu nachází v katastrálním území České Velenice. Hlavní náplní stavby byla celková změna kolejového řešení železniční stanice České Velenice, nové řešení nástupišť s výškou 550 mm nad temenem kolejnice pro snazší nástup a výstup cestujících, nová mostní konstrukce přes řeku Lužnici, moderní zabezpečovací zařízení
a především kompletní elektrizace pro střídavou trakci 25 kV 50 Hz.

Nový kolejový svršek kolejí i výhybek bude tvaru S49 na betonových pražcích. Výhybky budou opatřeny elektrickým ohřevem výměn. Hraniční železniční most přes Lužnici a všechny propustky v obvodu železniční stanice projdou rekonstrukcí. Celá stanice bude zatrolejována v návaznosti na elektrizovanou trať z rakouského Gmündu a na dokončovanou elektrizaci trati do Českých Budějovic. Součástí stavby je i realizace nového areálu napájecí stanice trakčního vedení a úprava výpravní budovy pro umístění technologie moderního, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, včetně nového rozhlasu. K nástupištím vedou bezbariérové přístupy a jsou vybavena navigačními systémy (zvukové majáčky, vodící lišty) usnadňující pohyb nevidomým a slabozrakým.

Realizací stavby je nyní zajištěna traťová rychlost pro klasické soupravy až 100 km/h, prostorová průchodnost pro ložnou míru UIC GC a třída zatížení D4. Projektovou dokumentaci vypracoval SUDOP Praha, a.s. Zhotovitelem stavby je „Sdružení České Velenice“, jehož členy jsou stavební společnosti Viamont DSP a.s., Ústí nad Labem a FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Brno. S dokončením elektrizace také bylo vybudováno dálkové řízení provozu v úseku České Budějovice – České Velenice a přechod soustav 25 kV,50 Hz a 15 kV, 16 a 2/3 Hz na železničním mostě na hranicích s Rakouskem.

Celkové investiční náklady stavby představují částku maximálně 870 066 618 Kč. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Doprava, příspěvek v maximální výši činí 512 907 314 Kč.


Soubory ke stažení

Tizková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC