Skončila rekonstrukce důležitého železničního uzlu Přerov

28.04.2014

Přerov, 28. dubna 2014 – Nákladní a osobní vlaky na 2. tranzitním koridoru již mohou v plné míře využívat zlepšené parametry důležitého železničního uzlu v Přerově. Správa železniční dopravní cesty dnes slavnostně ukončila první etapu jeho rekonstrukce za více než 4 miliardy korun.

 

 

 

V rámci stavby došlo k úpravám zemního tělesa a kolejí za účelem zvýšení rychlosti a bezpečnosti provozu. Práce začaly v září 2009 na přednádraží v úseku od zastávky Horní Moštěnice po tzv. Mádrův podjezd, jejich dokončení umožnilo zvýšit rychlost až na 160 km/h. Následovala rekonstrukce hlavních a předjízdných kolejí a budování dvoukolejného průtahu tranzitních vlaků v osobním nádraží mimo nástupištní hrany, a to pro rychlost 80 km/h. Zásadní proměnou proto prošla nástupiště č. 2, 3 a 4, která změnila svou polohu.

Pro plánovaný jízdní řád osobní dopravy bylo třeba vybudovat devět nástupištních hran. Bezbariérový přístup cestujících k nástupištím zajistil nový jižní podchod s výtahy, zrekonstruoval se rovněž současný podchod. Repasí prošlo historické zastřešení nástupišť.    

Součástí projektu byla celková rekonstrukce železničního svršku a spodku i čtyř mostních objektů. Nejvýznamnějším z nich byl pětikolejný most přes řeku Bečvu. Dále se přebudovalo trakční vedení, zabezpečovací a sdělovací zařízení, podél celého kolejiště byly položeny nové kabely, které propojily systém zabezpečení jízd vlaků a řízení provozu. Součástí stavby bylo i zřízení protihlukové stěny v Lověšicích a realizace individuálních protihlukových opatření.

Na právě dokončenou akci naváže v budoucnu druhá etapa, která bude řešit trojúhelník tratí mezi již hotovými stavbami ve směru na Olomouc, Hranice na Moravě a právě na přerovské nádraží. Rekonstrukcí tak mimo jiné projde dopravna Dluhonice.   

Zhotovitelem prací bylo Sdružení Přerov s vedoucím účastníkem OHL ŽS, a.s. Projekt byl z více než 80 procent spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Maximální výše podpory dosáhla 2,935 miliardy korun. Finanční prostředky z národních zdrojů poskytl Státní fond dopravní infrastruktury.

Název stavby Rekonstrukce žst. Přerov – 1. stavba
Investor

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Zhotovitel

Sdružení Přerov (vedoucí sdružení: OHL ŽS, a.s.; účastníci sdružení: EUROVIA CS, a.s., a AŽD Praha s.r.o.)

Termín zahájení 9/2009
Termín ukončení 1/2014
Začátek a konec stavby km 179,880 – km 184,436
Traťová rychlost min. 80 km/h, max. 160 km/h
Rekonstruované mosty 4
Nové výhybky  88
Elektrický ohřev výhybek 98
Délka protihlukových stěn 1 031 m
Náklady na realizaci stavby (bez DPH) 4 108 104 000 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC