Evropská komise schválila spolufinancování další velké investiční akce české železnice. Na projekt „Elektrizace trati Zábřeh – Šumperk“ EU přispěje částkou téměř 55 milionů Eur.

23.09.2011

Brusel/Praha, 23. září 2011 – V pořadí již sedmý velký investiční projekt (nad 50 milionů eur) podpořila v těchto dnech Evropská komise. Schválené spolufinancování Evropskou unií projektu „Elektrizace trati Zábřeh – Šumperk“ je pro investora akce, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, jasným potvrzením profesionálního vedení investičních projektů na české železnici. V této souvislosti je vhodné připomenout, že v ostatních segmentech dopravní infrastruktury (silniční a vodní dopravní stavby) byl dosud Evropskou komisí schválen ke spolufinancování pouze jeden velký investiční projekt. Částka čerpaná z Fondu soudržnosti, na kterou se vztahuje míra spolufinancování prioritní osy číslo 3 „Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T“ operačního programu Doprava pro stavbu „Elektrizace trati Zábřeh – Šumperk“, je 54 656 638 EUR.

 

 

Elektrizace trati přinesla zejména snížení ekologické zátěže životního prostředí a rychlejší, plynulejší a bezpečnější provoz. Délka rekonstruovaného úseku je téměř 13,5 kilometru. Traťová rychlost byla před rekonstrukcí 70 až 80 kilometrů za hodinu, po jejím dokončení 80 až 100. Nová nástupiště v zastávce Zábřeh na Moravě a v železničních stanicích Postřelmov, Bludov a Šumperk jsou nyní 550 milimetrů nad temenem kolejnice, což umožňuje pohodlnější nástup a výstup cestujících. Konstrukce nástupišť splňují požadavky na bezpečný pohyb slabozrakých osob a osob se sníženou schopností pohybu. V železniční stanici Postřelmov je přístup na ostrovní nástupiště mimoúrovňový a cestující zde využívají nově vybudovaný podchod.

Rekonstrukce mostních objektů na třídu zatížitelnosti D4 byla provedena u 12 mostů a u 15 propustků. V rámci stavby bylo rekonstruováno 12 železničních úrovňových přejezdů a 2 přechody pro pěší. Jeden úrovňový přejezd byl zrušen. Všechny přejezdy a přechody pro pěší jsou zabezpečeny světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením (celkem 13). Modernizace sdělovacího zabezpečovacího zařízení nejvyšší 3. kategorie – staniční zabezpečovací zařízení elektronické – bylo provedeno ve třech železničních stanicích, traťové zabezpečovací zařízení stejné kategorie bylo realizováno v délce 7 720 metrů. Novým staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie je osazeno celkem 29 výhybkových jednotek.

Projektantem stavby Elektrizace trati Zábřeh – Šumperk byla akciová společnost MORAVIA CONSULT Olomouc. Realizaci provedlo Sdružení Zábřeh – Šumperk, jehož vedoucím byla EUROVIA CS, a. s. Dalšími členy sdružení byly společnosti Skanska a. s. a Eiffage Construction spol. s r. o. Česká republika. Celkové náklady projektu představují 1 754 718 342 Kč. Stavba byla realizována v letech 2008 – 2010.

 

Základní údaje stavby  
Délka rekonstruovaného úseku 13 460 m
Délka elektrizovaných kolejí 22 350 m
Rekonstruované mosty na zatížitelnost D4 12
Rekonstruované propustky 15
Rekonstruované železniční přejezdy 12
Rekonstruované přechody pro pěší 2
Zrušené železniční přejezdy 1
Rekonstruované výhybky 29
Realizované přejezdové zabezpečovací zařízení 13
Položení traťového kabelu 16 700 m
Položení optického kabelu 14 250 m
Realizace elektrického ohřevu výhybek 42
Protihlukové stěny 2 423 m
Individuální protihluková opatření 21 objektů

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC