Rekonstrukce železničního uzlu v Ústí nad Orlicí skončila

30.03.2016

Praha, 30. března 2016 – Rekonstrukce stanice a navazujících traťových úseků se dočkalo vlakové nádraží v Ústí nad Orlicí. Tříleté omezení bylo spojené především se zvýšením rychlosti. Vlaky zde nyní mohou projíždět až 160 km/h. Investorem stavby byla Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), zhotovitelem pak EUROVIA CS.
 


Kromě zvýšení maximální traťové rychlosti došlo v průběhu stavby také k modernizaci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, trakčního vedení a napájení. K odbavení cestujících a řízení provozu slouží nově vybudované objekty.

„Cestující nyní mohou využít dvou zvýšených ostrovních nástupišť se čtyřmi nástupními hranami o celkové délce 1 350 metrů. Z důvodu zvýšení bezpečnosti k nim vede podchod se dvěma výtahy, na všechny perony je tak zajištěn bezbariérový přístup,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

„Rekonstrukce uzlu Ústí nad Orlicí byla velmi rozsáhlá. Celkový průběh prací hodnotíme pozitivně a věříme, že jejich přínos a zvýšení komfortu cestování v tomto místě ocení především cestující,“ sdělil za společnost EUROVIA CS Michael Gelo, ředitel závodu Železniční stavby.

V průběhu rekonstrukce došlo ke zrušení jednoho železničního přejezdu na místní komunikaci vedoucí do Kerhartic. Místo něj zde byl postaven podchod pro pěší a cyklisty, který propojuje dvě části cyklotrasy Ústí nad Orlicí – Choceň a zároveň je řešením křížení s železniční tratí. Pro automobily je zajištěn přístup díky přemostění Tiché Orlice s komunikačním napojením na stanici Ústí nad Orlicí.

Z důvodu zvýšení protipovodňové ochrany došlo k realizaci přeložky trati v oblasti Mendrik, kterou nyní zabezpečuje soustava tří mostů přes řeku Třebovku, silnici II/315 a soutok Třebovky s Tichou Orlicí, včetně vybudování opěrných zdí. Díky tomu došlo k celkovému napřímení a zvýšení rychlosti na tomto úseku trati Praha – Česká Třebová.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí činily 1 142 885 093 Kč bez DPH. Investorem byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava schválen ke spolufinancování Evropskou unií, kdy plánovaná výše příspěvku z Fondu soudržnosti představuje až 763 623 973 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC