Vlaky už opět zastavují ve stanici Ústí nad Orlicí

01.12.2014

Ústí nad Orlicí, 28. listopadu 2014 – Stavba Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí pokročila do závěrečné fáze. V provozu je již nová přeložka trati, která umožnila podstatné zvýšení rychlosti, vlaky mohou od poloviny listopadu opět zastavovat ve stanici Ústí nad Orlicí. Dnes se na stavbě uskutečnil ředitelský kontrolní den. Na financování prací se podílí Evropská unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

 

 

 

Rekonstrukce orlickoústeckého uzlu začala loni v únoru, po dokončení všech prací se zvýší rychlost projíždějících vlaků, současně dojde k modernizaci nejen sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, ale také trakčního vedení a napájení. Cestujícím budou sloužit dvě zvýšená ostrovní nástupiště se čtyřmi nástupními hranami o celkové délce 1 350 metrů. Mimoúrovňový přístup k vlakům zajistí podchod, nejen osoby s omezenou schopností pohybu a orientace budou mít k dispozici dva výtahy.

Od letošního března probíhala ve stanici Ústí nad Orlicí rekonstrukce liché skupiny kolejí. Pro nástup a výstup cestujících z regionálních a určených dálkových vlaků proto sloužila zastávka Ústí nad Orlicí město. Spoje ve směru na Letohrad nahradila v celém úseku autobusová doprava. Současně probíhala výstavba druhé poloviny mostu v Kerharticích, budování kabelovodu, podchodu pro cestující, pěší a cyklisty na třebovském zhlaví, prvního a druhého ostrovního nástupiště a rekonstrukce trakčního vedení a osvětlení stanice.

Na konci srpna pak došlo k převedení železničního provozu na novou železniční estakádu tvořenou soustavou tří mostů přes řeku Třebovku, silnici druhé třídy a soutok Třebovky s Tichou Orlicí. Ta nahradila stávající těleso dráhy, včetně původního pětiklenbového mostu, který byl následně odbourán, odtěžila se rovněž část dosavadního náspu. Dále bylo aktivováno nové sdělovací a zabezpečovací zařízení typu elektronické stavědlo. V souvislosti s tím došlo k přemístění dopravních zaměstnanců do nové technologické budovy.

Od 17. listopadu se opět otevřela pro veřejnost již z velké části modernizovaná stanice Ústí nad Orlicí. Funkční je nový vstupní objekt, kde je umístěn informační systém pro cestující, pokladny, sociální zařízení a čekárna. I když stavba ještě není zcela dokončená, prostory nádraží jsou připraveny tak, aby byly bezpečné pro cestující. Ukončení celé stavby je plánováno k 31. březnu 2015. Do tohoto data budou probíhat dokončovací práce na nástupištích a hlavně na zastřešení, které se nepodařilo zajistit kvůli problémům s jedním z dodavatelů.

Současně se zahájením provozu na hlavním nádraží byl pro pěší a cyklisty zpřístupněn podchod vedoucí od města z Nádražní ulice. Ten umožňuje i opětovné napojení na trasu spojující město s Kerharticemi. Otevřen je rovněž příjezd pro automobily od města, zároveň s nově vybudovaným parkovištěm pro 123 aut. Navíc jsou opět zajištěny spoje mezi autobusovým nádražím ve městě a železniční stanicí.

 

Název stavby Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant SUDOP Praha a.s.
Zhotovitel EUROVIA CS, a.s.
Začátek a konec stavby km 255,411 – km 257,828
Rychlost 160 km/h s lokálním omezením, 120 km/h pro klasické soupravy
Trakční vedení Montáž 16,3 km, demontáž 15,2 km
Protihlukové stěny 3 027 m
Termín zahájení 2/2013
Termín dokončení 3/2015
Celkové náklady stavby 1 747 835 000 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC