Na trati Ústí nad Orlicí – Letohrad se bude cestovat pohodlněji

19.05.2016

Letohrad, 19. května 2016 – Správa železniční dopravní cesty zlepší parametry železniční tratě Ústí nad Orlicí – Lichkov v mezistaničním úseku z Ústí do Letohradu. Hlavním cílem projektu je jeho uvedení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům.
 


V rámci stavby se kromě železničního svršku a spodku obnoví také nástupiště na zastávkách Dolní Dobrouč, Hnátnice a Dolní Libchavy. Rozsáhlejších stavebních úprav se dočká železniční stanice Lanšperk, kde kromě oprav dvou nástupišť dojde rovněž ke snesení celé nevyužívané koleje u výpravní budovy. V takto vzniklém prostoru stavbaři vybudují nové vnější nástupiště a zajistí zjednodušení konfigurace kolejiště. Dojde zde také ke zřízení nového trolejového vedení a k výměně osvětlení. Obnovou projde i staniční zabezpečovací zařízení a místní kabelizace.

„Přínosem provedených úprav v traťovém úseku Ústí nad Orlicí – Letohrad bude především zvýšení jízdního komfortu a bezpečnosti na trati. Cestující potěší i zkrácení jízdních dob a možnost pohodlnějšího a bezpečnějšího pohybu na modernizovaných nástupištích,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1 Operačního programu Doprava, jímž je zlepšení železniční dopravy na transevropské dopravní síti TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, snížení provozních nákladů a zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy. Dalším pozitivním dopadem projektu bude zvýšení bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí – Letohrad činí 507 676 565 Kč bez DPH. Projekt je v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do maximální výše 384 840 906 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby jsou společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a Porr a.s.
 

Název stavby Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí – Letohrad
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitelé Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Porr a.s
Termín zahájení 12/2015
Termín dokončení 10/2016
Celkové náklady stavby 507 676 565 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 384 840 906 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC