Cestování na trati Ústí nad Orlicí – Letohrad je nyní rychlejší a komfortnější

24.11.2016

Letohrad, 24. listopadu 2016 – Správa železniční dopravní cesty zlepšila parametry železniční tratě Ústí nad Orlicí – Lichkov v mezistaničním úseku z Ústí do Letohradu. Hlavním cílem projektu bylo její uvedení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům.V rámci stavby byly provedeny úpravy železničního svršku, spodku a nástupišť na zastávkách Dolní Dobrouč, Hnátnice a Dolní Libchavy. Viditelnou proměnou prošla železniční stanice Lanšperk, kde kromě oprav dvou nástupišť došlo rovněž ke snesení celé nevyužívané koleje u výpravní budovy. V takto vzniklém prostoru stavbaři vybudovali nové vnější nástupiště a zajistili zjednodušení konfigurace kolejiště. Bylo zde také zřízeno nové trolejové vedení a vyměněno osvětlení. Obnovou prošlo i staniční zabezpečovací zařízení a místní kabelizace.

„Největším přínosem stavebních prací na trati 024 je především zvýšení jízdního komfortu a bezpečnosti provozu. Realizace projektu umožnila v daném úseku z Ústí nad Orlicí do Letohradu zvýšit traťovou rychlost, což se příznivě projeví na zkrácení jízdních dob,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1 Operačního programu Doprava, jímž je zlepšení železniční dopravy na transevropské síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, snížení provozních nákladů a zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy. Dalším pozitivním dopadem projektu je zvýšení bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí – Letohrad činily 550 311 173 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, příspěvek EU může dosáhnout až maximální výše 384 840 906 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby byly společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a Porr a.s.
 

Název stavby Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí – Letohrad
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitelé Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Porr a.s
Termín zahájení 12/2015
Termín dokončení 10/2016
Celkové náklady stavby 550 311 173 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 384 840 906 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC