Evropská investiční banka půjčí Česku první 3 miliardy na modernizaci železnic

03.04.2019

Ministerstvo financí uzavřelo s Evropskou investiční bankou (EIB) úvěrovou smlouvu do výše 3 miliardy korun na financování výdajů na rozvoj železniční infastruktury. Jedná se o první část z celkového úvěrového rámce 11,5 miliard korun určeného na spolufinancování modernizace vybraných úseků železničních koridorů, který schválila EIB a odsouhlasila vláda na podzim loňského roku. Realizaci projektu zajišťuje Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která zároveň s EIB uzavírá implementační dohodu projektu.


Podmínky smlouvy umožňují Ministerstvu financí pružně využívat úvěrové prostředky v návaznosti na realizované uznatelné výdaje projektu a vybírat mezi fixní nebo variabilní sazbou ve splatnostech až do 20 let podle podmínek na finančním trhu. Do té doby neplynou z uzavřené smlouvy žádné úrokové výdaje. A pokud by se podmínky úvěru ukázaly ve srovnání s vydáním státního dluhopisu se stejnými parametry jako nevýhodné, nemusí být akceptovány,“ uvedl ředitel odboru Ministerstva financí pro řízení státního dluhu a finančního majetku Petr Pavelek.

„Jsme rádi, že se nám opět povedlo navázat spolupráci s českou vládou a podepsat úvěrovou smlouvu na tak důležitou operaci. Modernizované tratě bude využívat až 20 milionů pasažérů ročně. Významně by se měl zlepšit nejen komfort cestujících, ale i dochvilnost vlaků. Věříme, že se nám na tento projekt podaří navázat i v dalších sektorech české ekonomiky,“ dodává viceprezident EIB Vazil Hudák.

V rámci implementační dohody projektu se SŽDC zaváže k modernizování osmi úseků 1. a 2. železničního koridoru. Přestavbou tak projdou již před lety modernizované úseky mezi Prahou a Brnem a také na trase Přerov – Ostrava – Petrovice u Karviné – státní hranice s Polskem. Celkové odhadované náklady na tyto investiční akce dosahují přibližně 24 miliard Kč.

Z této částky bude moci být 11,5 miliard korun financováno z dohodnutého úvěrového rámce, který bude využíván postupně. Prvním krokem bylo sjednání úvěrové smlouvy na 3 miliardy korun, další smlouvy budou dojednány v návaznosti na využití těchto prostředků.

I díky vysoké připravenosti staveb uzavíráme první dílčí plnění předběžně alokované částky ve výši 3 miliardy Kč na první dvě stavby na klíčových úsecích koridorů,“ říká generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Úvěrovou smlouvou na 3 miliardy korun bude ze strany EIB zajištěno financování dvou traťových úseků, a to Velim – Poříčany a Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice s Polskem. To je zhruba polovina jejich investičních nákladů. Zbývající část je financována z národních zdrojů s příspěvkem z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Příspěvek ve výši 1 miliardy Kč získala SŽDC na základě úspěšné žádosti uplatněné v rámci výzvy CEF Blending Call. Jednou z podmínek získání tohoto příspěvku přitom bylo právě dojednání a uzavření úvěrové smlouvy mezi Ministerstvem financí a EIB.

Základním cílem obou staveb je zamezení snižování rychlosti, zajištění parametrů interoperability, uvedení všech součástí infrastruktury do normového stavu tak, aby bylo zajištěno zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a redukce emisí a hluku. V součtu za obě stavby se bude jednat o rekonstrukci přibližně 25 km tratí. V rámci realizace staveb dojde rovněž k modernizaci nástupišť ve stanicích a zastávkách včetně řešení jejich bezbariérovosti. Dále se provede modernizace zabezpečovacího zařízení a rekonstrukce trakčního vedení, mostů i propustků.

U obou výše zmíněných akcí byl v červnu loňského roku schválen záměr projektu, v případě úseku Velim – Poříčany je již před dokončením dokumentace pro stavební povolení s cílem brzkého podání žádosti o stavební povolení, aby se na podzim letošního roku mohlo vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele a neprodleně došlo k zahájení realizace stavby. U druhé akce se očekává dokončení dokumentace pro stavební povolení letos na podzim, aby v závěru roku mohlo být vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a počátkem příštího roku mohla začít samotná realizace stavby.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC