Díky modernizaci budou vlaky projíždět Plzní až čtyřikrát rychleji

02.10.2014

Plzeň, 1. října 2014 – Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) slavnostně zahájila na hlavním nádraží v Plzni přestavbu východní části stanice ve směru na Prahu. Oficiálně tak začala 1. fáze modernizace plzeňského železničního uzlu. Cílem projektu je upravit stanici tak, aby mohla plnohodnotně vykonávat funkci nejdůležitější křižovatky v regionu v rámci 3. tranzitního koridoru.

 

 

Stávající infrastruktura tomuto účelu nevyhovuje a není schopna zvládnout předpokládaný objem dopravy. Cestující se potýkají s nízkými nástupišti, kolejiště má nevhodné uspořádání a nedostatečnou kapacitu, elektrická i mechanická zařízení jsou zastaralá a údržbu limituje nedostatek náhradních dílů.  

„Plzeňské hlavní nádraží je dlouhodobě nejméně oblíbenou zastávkou třetího koridoru. Rychlíky tu totiž musí na výhybkách zpomalit až na 20 km/h. Už na konci příštího roku se to ale změní. Díky modernizaci pražského zhlaví, tedy kolejového rozvětvení ve směru na Prahu, tu budou vlaky projíždět až osmdesátkou. Stavba přinese i další pozitiva, například zvýšení efektivity přepravních proudů a snížení provozních a servisních nákladů. Instalace nového zabezpečovacího zařízení navíc posílí bezpečnost železničního provozu,“ sdělil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

V první fázi modernizace uzlu Plzeň dojde ke kompletní rekonstrukci východní části železniční stanice. Práce se týkají zejména složitých výhybkových konstrukcí a rozsáhlého kolejiště nádraží, včetně navazujících úseků. „Cestující se mohou těšit kromě rychlejší a pohodlnější jízdy také na čtyři moderní nástupiště, ke kterým budou mít výrazně bezpečnější přístup díky novému podchodu,“ připomněl Jindřich Topol, výkonný ředitel divize Železniční stavitelství, Skanska a.s. Součástí stavby je i celková obnova železničního spodku a odvodnění. Modernizací projde i takzvaný most Gambrinus přes ulici U Prazdroje.

Přestavba pražského zhlaví je součástí celého komplexu staveb v tomto důležitém železničním uzlu. Lze ji považovat za pokračování již dokončeného projektu s názvem Průjezd železničním uzlem Plzeň ve směru 3. tranzitního železničního koridoru. Ve východním směru na ni navazuje kolejový úsek Plzeň – Rokycany, jehož modernizace začala již v loňském roce.

Realizace projektu s názvem Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví bude stát
1 676 592 312 Kč. Spolufinancování stavby je plánováno z Evropské unie, z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, a to v plánované výši až 1 368 012 770 Kč. V této souvislosti byla žádost o spolufinancování z Fondu soudržnosti předložena ke schválení na Ministerstvo dopravy.  Zbývající finanční prostředky z národních zdrojů poskytne Státní fond dopravní infrastruktury.

Název stavby Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant SUDOP PRAHA, a.s.
Zhotovitel Skanska a.s.
Začátek a konec stavby km 102,153 – km 103,673 trati Praha – Plzeň
km 347,308 – km 348,986 trati Č. Budějovice – Plzeň
km 0,000 – km 2,229 trati Plzeň – Žatec
km 97,202 – km 97,369 trati Klatovy – Plzeň
Traťová rychlost koridorový průjezd – minimálně 80 km/h
úsek trati na Žatec – 60 km/h
úsek trati na Č. Budějovice – 80 km/h
Termín zahájení 03/2014
Termín dokončení 03/2016
Celkové náklady stavby 1 676 592 312 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC