Cestování vlakem na trati Velký Osek – Hradec Králové – Choceň je rychlejší a bezpečnější

17.05.2016

Choťovice, 17. května 2016 – Správa železniční dopravní cesty zlepšila parametry části železniční tratě, která vede z Velkého Oseka přes Chlumec nad Cidlinou, Hradec Králové a Týniště nad Orlicí do Chocně. Hlavním cílem projektu bylo její uvedení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům.
 


V rámci stavby byly provedeny úpravy železničního svršku, nástupišť, mostních objektů a dílčích prvků trakčního vedení. V celém úseku došlo k výměně celkem šesti výhybek za nové a k výměně betonových pražců a kolejnic. Byla zajištěna i úprava elektrického ohřevu výhybek, což přispěje k vyšší bezpečnosti a funkčnosti provozu zvláště v zimním období. Obnovou prošlo také traťové zabezpečovací zařízení a místní kabelizace.

„Přínosem provedených úprav v traťovém úseku mezi Velkým Osekem a Chlumcem nad Cidlinou je především zvýšení jízdního komfortu a bezpečnosti na trati. Díky realizaci projektu došlo také ke snížení propadu rychlosti, což ocení zejména cestující,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3 Operačního programu Doprava, jímž je zlepšení železniční dopravy mimo transevropskou dopravní síť TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, snížení provozních nákladů a zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Trať 020 Velký Osek – Hradec Králové – Choceň v úseku Kanín – Převýšov činily 419 616 848 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do maximální výše 320 179 015 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby byla společnost TSS Grade, a.s.
 

Název stavby Trať 020 Velký Osek - Hradec Králové - Choceň v úseku Kanín - Převýšov
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel TSS Grade, a.s.
Termín zahájení stavby 4/2015
Termín dokončení 11/2015
Celkové náklady stavby 419 616 848 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 320 179 015 Kč

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC