Optimalizace tratě České Velenice - Veselí nad Lužnicí - 1. stavba

11.06.2010

Elektrický provoz na trati České Budějovice – České Velenice – Gmünd NÖ byl slavnostně zahájen

České Velenice, 11. 6. 2010 – V pořadí první stavbou, která se zabývala elektrizací tratě České Budějovice - České Velenice byla stavba „Elektrizace trati České Velenice – České Budějovice 1. etapa“, realizována v letech 2006 – 2009. Ta svým rozsahem zahrnovala trať od velenického zhlaví v železniční stanici České Budějovice, až po konec traťového úseku Nové Hrady – Č.Velenice, kde je návaznost na navazující stavbu „Optimalizace tratě Č.Velenice – Veselí nad Lužnicí – 1. stavba“.
Celková změna kolejového řešení železniční stanice České Velenice, nové řešení nástupišť, nová mostní konstrukce přes řeku Lužnici, moderní zabezpečovací zařízení a především kompletní elektrizace pro střídavou trakci 25 kV 50 Hz, to je výčet hlavních činností, které byly realizovány v rámci stavby v obvodu železniční stanice České Velenice. Dnes byl slavnostně zahájen elektrický provoz na trati České Budějovice – České Velenice – Gmünd NÖ.

Investorem je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), státní organizace, Stavební správa Plzeň. Význam této stavby zdůraznil generální ředitel SŽDC, Ing. Jan Komárek: „Cílem optimalizace bylo uvedení železniční stanice České Velenice do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům v rámci interoperability pro tratě evropského železničního systému, včetně zvýšení bezpečnosti jak z pohledu drážní dopravy, tak i z pohledu cestující veřejnosti.“

Začátek stavby je v km 163,100 na státní hranici s Rakouskem. Konec stavby je ve směru trati na České Budějovice v km 166,000 a ve směru trati na Veselí nad Lužnicí v km 1,868. Stavební úpravy v železniční stanici České Velenice byly realizovány v areálu stávající železniční stanice. Stavba se v celém rozsahu nachází v katastrálním území České Velenice.

Realizací stavby bude zajištěna traťová rychlost pro klasické soupravy do
100 km/hod, zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC a třídy zatížení D4.

V roce 2008 proběhly přípravné práce, vyžadující krátkodobé denní výluky traťové koleje na Nové Hrady, hlavní výluky proběhly vzhledem k postupu prací až v roce 2009. Postup prací shrnul ředitel stavby Tomáš John z akciové společnosti
Viamont DSP: „K dnešnímu dni je již stavba téměř dokončena. Cestující jistě zaznamenali největší změnu, kompletně zrekonstruovaná nástupiště s úrovňovým nástupem do vlakových souprav a bezbariérové přístupy k těmto nástupištím.“

Projektovou dokumentaci vypracoval SUDOP Praha, a.s. Zhotovitelem stavby je „Sdružení České Velenice“, jehož členy jsou stavební společnosti Viamont DSP a.s., Ústí nad Labem a FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Brno.
Celkové investiční náklady stavby včetně přípravy a 7% rezervy, představují částku 851,362 mil. Kč bez DPH.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Doprava, příspěvek v maximální výši činí 512.907.314,- Kč.

Další informace podají:

Ing. Tomáš Drvota, samostatné oddělení komunikace
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Tel: 725 345 959
E-mail: drvota@szdc.cz


Tomáš JOHN, ředitel stavby
Viamont DSP a.s.
Tel.: 602 288 744
E-mail: tomas.john@viamontdsp.cz
 

Ing. Richard BAUER, vedoucí kanceláře obchodního ředitele, PR
Viamont DSP a.s.
Tel.: 725 742 133
E-mail: richard.bauer@viamontdsp.cz
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC