Druhá kolej přibude také mezi Veselím nad Lužnicí a Soběslaví

19.12.2013

Praha, 19. prosince 2013 – Další část čtvrtého koridoru z Prahy do jižních Čech získá v nejbližší době druhou kolej. Umožní to modernizace traťového úseku z Veselí nad Lužnicí do Soběslavi, kterou připravuje k zahájení Správa železniční dopravní cesty. Součástí stavby bude mimo jiné i kompletní rekonstrukce stanice Soběslav.

 

 

Výsledkem stavebních prací na přibližně šestikilometrovém úseku bude nejen větší kapacita tratě, ale také výrazné zvýšení traťové rychlosti. Příznivé sklonové a směrové poměry umožní jízdu vlaků až 160 km/h. Nová trať povede ve stávající ose jednokolejné trati, přístavba druhé koleje je navržena převážně v její pravé části. V daném úseku bude zrušeno všech šest stávajících železničních přejezdů, resp. budou nahrazeny mimoúrovňovým křížením.

Výjimkou bude přejezd u zastávky Řípec-Dráchov, který zůstane i po ukončení této stavby provizorně zachován. V další etapě, po výstavbě silničního nadjezdu, bude nahrazen úrovňovým přechodem pro chodce. Ten bude zabezpečený světelnou signalizací se závorami a bude sloužit jako bezbariérový přístup na nástupiště. Kvůli zvětšení poloměru směrového oblouku se tato zastávka přesune v rámci rekonstrukce o několik metrů.

Ještě výraznější proměnou projde železniční stanice Soběslav, ve které se vybuduje jedno ostrovní a jedno vnější nástupiště o délce 300 metrů. Přístup cestujících k vlakům bude podchodem se schodišti a výtahy. Celkem zde budou čtyři dopravní koleje s užitečnými délkami přes 650 metrů. Ve stanici bude postavena nová technologická budova. Ke kompletnímu dokončení úprav v Soběslavi, včetně zrušení přejezdu v km 62,420 a výstavby nové skupiny výhybek ve směru na Tábor, dojde až během navazující 2. etapy, řešící rekonstrukci zbývajícího úseku do Doubí u Tábora.   

Práce budou dále zahrnovat modernizaci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, dispečerské řídicí techniky a trakčního vedení pro dosažení stanovených parametrů podle nároků odpovídajících požadavkům pro modernizaci.

Projekt je navržen ke spolufinancování Evropskou unií, a to z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava v programovém období 2007–2013. Zbývající část nákladů bude financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC