V rámci modernizace trati Votice – Benešov u Prahy začnou vlaky jezdit v nové trase.

29.08.2012

Praha, 28. srpna 2012 – Poslední velká výluka v souvislosti s modernizací trati končí ve středu 29. srpna v 15:20. První vlak, který pojede již v nové trase je rychlík R 202 s plánovaným odjezdem z Olbramovic v 15:42. V provozu tak již bude přeložka trati (zatím 1. TK) mezi Bystřicí a Olbramovicemi včetně tří nových železničních tunelů: Tomický I, Tomický II a Zahradnický. Zprovozněny budou také dvě nové zastávky: Bystřice u Benešova a Tomice. Druhá traťová kolej bude zprovozněna do 30. listopadu tohoto roku.

 

 

Investorem stavby je státní organizace správa železniční dopravní cesty. Finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Stavba je spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava, kdy schválený maximální příspěvek z Fondu soudržnosti představuje
4 081 436 955 korun.

Úsek Votice - Benešov u Prahy je součástí transevropské železniční sítě a IV. tranzitního železničního koridoru Děčín státní hranice - Praha - Benešov - Tábor - Veselí n. Lužnicí - České Budějovice - Horní Dvořiště státní hranice.  Rozhodujícím přínosem je dosažení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC, ložné míry UIC - GC, zajištění požadované propustnosti a zvýšení maximální traťové rychlosti až do hodnoty 160 kilometrů za hodinu.

V rámci zprovoznění 1. traťové koleje v úseku Olbramovice (mimo) – Bystřice skrz nové tunely: Zahradnický (1044m), Tomický (324m), Tomický II (252m) dochází ještě k dalším provozním změnám. Z původní výhybny Tomice se stává železniční zastávka stejně jako z železniční stanice Bystřice.

Kromě velkých stavebních prací na přeložkách a tunelech je již dokončena rekonstrukce zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení. V Olbramovicích je hotova rekonstrukce sudé kolejové skupiny, která v sobě zahrnovala zřízení celkem deseti výhybek, rekonstrukci dvou železničních mostů, jednoho železničního propustku a výstavbu podchodu s výtahy.

V úseku Olbramovice (mimo) – Bystřice zahrnovala modernizace stavbu pěti železničních mostů, devíti železničních propustků a přístupové komunikace pro případné zásahy zdravotní a záchranné techniky při nehodové události v tunelu.

Realizaci stavby Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy provádí sdružení tří firem pod názvem VoBen. Členy sdružení jsou společnosti Subterra a.s., Viamont DSP, a.s. a společnost EUROVIA CS, a.s., která je vedoucím sdružení.

Technické údaje:

 

Délka modernizovaného úseku

18,405 km

Sanace železničního spodku

39,813 km

Zřízení nové koleje UIC 60

36,830 km

Zřízení užité koleje S 49

5,687 km

Zřízení výhybek UIC 60

20 ks

Zřízení výhybek S 49

16 ks

Obestavěný prostor pozemních objektů

3 126 m3

Přestavba a sanace železničních mostů

17 ks

Nové železniční mosty

3 ks

Nové železniční propustky

6 ks

Zrušení železničních mostů

3 ks

Přestavba a sanace silničních mostů

6 ks

Nové silniční mosty

2 ks

Nové silniční propustky

5 ks

Zrušení silničních mostů

1 ks

Celková délka dvojkolejných tunelů

2,690 km

Celkem bude vyraženo

1,716 km

Celkem bude vyhloubeno

0,974 km

Kubatura zemních prací

2 310 618 m3

Úpravy trakčního vedení

18,344 km

Obousměrný elektronický autoblok

18,4 km

Nové zdi

6 ks

Celkové investiční náklady: 6 756 893 000 korun

Termín zahájení: 08/2009
Termín dokončení: 12/2013

Název stavby: Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy
Investor stavby: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant: SUDOP Praha, a.s.
Realizace: Sdružení VoBen: EUROVIA CS, a.s., Subterra a.s. a Viamont DSP, a.s.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC