Zahájení Modernizace Votice - Benešov u Prahy

15.03.2010

Slavnostní zahájení Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy

Benešov, 15. března 2010 - Slavnostního zahájení se dnes dočkala modernizace dalšího úseku Votice - Benešov u Prahy. Stavba je součástí transevropské železniční sítě a IV. národního železničního koridoru Děčín státní hranice - Praha - Benešov - Tábor - Veselí n. Lužnicí - České Budějovice - Horní Dvořiště státní hranice.  Rozhodujícím přínosem je dosažení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC, ložné míry UIC - GC, zajištění požadované propustnosti a zvýšení maximální traťové rychlosti až do hodnoty 160 kilometrů za hodinu. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek při dnešní slavnostní příležitosti uvedl: "Podstatou této modernizace je zdvojkolejnění stávajícího jednokolejného úseku trati spolu s výstavbou tunelů, čímž dojde k podstatnému zkrácení délky trati, zvýšení propustnosti a navýšení rychlosti projíždějících souprav. V železničních stanicích vyrostou nová nástupiště s mimoúrovňovým přístupem s přístřešky a moderním informačním systémem."

Řešený stavební úsek Votice (včetně) - Benešov u Prahy (mimo) je součástí traťového úseku Tábor - Benešov u Prahy. Tento úsek byl vybudován kolem roku 1870 jako jednokolejný. V úseku Votice - Benešov u Prahy proběhne kompletní rekonstrukce kolejiště, železničního svršku i spodku, nástupišť, umělých staveb a modernizace zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení v návaznosti na optimalizaci traťového úseku Benešov u Prahy - Strančice.

V rámci stavby budou upraveny železniční stanice Votice a Olbramovice včetně výstavby nových technologických objektů a úpravy stávajících výpravních budov. Současná výhybna Tomice a železniční stanice Bystřice budou přestavěny na zastávky s novými moderními nástupišti. Realizaci stavby Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy provádí sdružení tří firem pod názvem VoBen. Členy sdružení jsou společnosti Subterra a.s., Viamont DSP, a.s. a společnost EUROVIA CS, a.s., která je vedoucím sdružení. "Pro naši společnost je významné, že se můžeme na tomto projektu podílet. V předešlých letech jsme prováděli optimalizaci trati mezi Strančicemi a pražskou Hostivaří, které rovněž patří do IV. tranzitního železničního koridoru, místní prostředí tedy velmi dobře známe," uvedl Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel společnosti EUROVIA CS.

V rámci přeložek trati vzniknou také nové dvojkolejné tunely, a to Votický (590 m), Olbramovický (480 m), Zahradnický (1044 m), Tomický (324 m) a Tomický II (252 m). V celém úseku bude vybudováno nové trakční vedení. Pro umožnění funkce nových technologických zařízení budou zřízeny mnohakilometrové silnoproudé i slaboproudé kabelové trasy. Stavba si vyžádá rovněž rozsáhlé přeložky inženýrských sítí. Vlastní realizace probíhá jen s nejnutnějšími výlukami železniční dopravy. V železničních stanicích budou vyloučeny koleje vždy pouze v jedné skupině, liché nebo sudé, tak, aby železniční provoz byl zachován.

Pro snížení hlukového zatížení obytných částí v okolí železnice budou vybudovány protihlukové stěny a valy, v některých objektech bude následně realizována výměna oken s vyšší zvukovou izolací.

Před zahájením nepřetržitých výluk, z důvodu napojení stávající trati na nové přeložky, případně nového směrového uspořádání trati v železničních stanicích, budou provedeny přípravné práce, při kterých dojde k založení základů stožárů trakčního vedení a jejich následnému osazení. Dále budou založeny protihlukové stěny, budou prováděny úpravy odvodnění drážního tělesa a inženýrských sítí, které křižují železniční trať.

Technické údaje

 • Délka modernizovaného úseku: 18,405 km
 • Sanace železničního spodku: 39,813 km
 • Zřízení nové koleje UIC 60: 36,830 km
 • Zřízení užité koleje S 49: 5,687 km
 • Zřízení výhybek UIC 60: 20 ks
 • Zřízení výhybek S 49: 16 ks
 • Obestavěný prostor pozemních objektů: 3 126 m3
 • Přestavba a sanace železničních mostů: 17 ks
 • Nové železniční mosty: 3 ks
 • Nové železniční propustky: 6 ks
 • Zrušené železniční mosty: 3 ks
 • Přestavba a sanace silničních mostů: 6 ks
 • Nové silniční mosty: 2 ks
 • Nové silniční propustky: 5 ks
 • Zrušení silničních mostů: 1 ks
 • Celková délka dvojkolejných tunelů: 2,690 km
 • Celkem bude vyraženo: 1,716 km
 • Celkem bude vyhloubeno: 0,974 km
 • Objem zemních prací: 2 310 618 m3
 • Úpravy trakčního vedení: 18,344 km
 • Obousměrný elektronický autoblok: 18,4 km
 • Nové zdi: 6 ks

Další údaje

 • Celkové investiční náklady: 6 756 893 000 korun
 • Termín zahájení: srpen 2009
 • Termín dokončení: prosinec 2013
 • Název stavby: Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy
 • Investor stavby: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • Generální projektant: SUDOP Praha, a.s.
 • Realizace: Sdružení VoBen: EUROVIA CS, a. s., Subterra a. s. a Viamont DSP, a. s.

Finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Současně bylo zažádáno o spolufinancování tohoto projektu Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava, kdy plánovaný příspěvek z Fondu soudržnosti představuje 4 085 845 894 korun. Žádost o poskytnutí dotace byla Ministerstvem dopravy ČR schválena v listopadu 2009 a bude následovat schvalovací proces na úrovni Evropské komise.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC