Vlaky mezi Vsetínem a Horní Lidčí již jezdí po rekonstruované koleji

16.12.2013

Vsetín, 16. prosince 2013 – Správa železniční dopravní cesty ukončila rekonstrukci tratě Vsetín – Horní Lideč v úseku mezi stanicemi Vsetín a Valašská Polanka. Opravu jedné koleje v délce 1 200 metrů provedlo během tří měsíců Sdružení Vsetín–Lideč, jehož lídrem je společnost Subterra a.s. Podstatná část prací připadla na výměnu železničního svršku a na opravu dvou ocelových mostů.

 

 

Zmíněný traťový úsek patří do sítě TEN-T a je významným spojením na Slovensko. Hlavní stavební práce na něm začaly letos v září. V celé délce stavby byly nahrazeny původní pražce betonovými a vyměněny kolejnice, které byly následně svařeny do bezstykové koleje, která umožňuje klidnější jízdu vlaků. Součástí prací byla také sanace železničního spodku, včetně jeho odvodnění.

V úseku se nacházejí dva ocelové mosty – přes silnici a přes potok Senici. U obou došlo k sanaci jejich opěr a k výměně ložisek. Prvně jmenovaný byl kompletně snesen a odvezen do Ústí u Vsetína, kde byly provedeny povrchové úpravy. Oprava mostu přes Senici byla podstatně komplikovanější, zde bylo možné ocelovou konstrukci pouze přizvednout a vyměnit ložiska. Povrchová úprava se v tomto případě prováděla na místě. Kromě toho došlo k výměně některých zkorodovaných dílů mostu.

V rámci rekonstrukce koleje byla dále provedena úprava traťového zabezpečovacího zařízení, včetně přeložek drážních kabelů, a kompletní výměna trakčního vedení. Výsledkem prací je snížení nákladů na údržbu železniční tratě a zvýšení bezpečnosti provozu. Úsek mezi Vsetínem a Horní Lidčí je připraven na zvýšení traťové rychlosti, která ale bude plně využita až po dokončení návazných staveb.

Projekt je navržen ke spolufinancování Evropskou unií, a to z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava v programovém období 2007–2013. Zbývající část nákladů je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Název stavby  
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant SUDOP Brno, spol. s.r.o.
Zhotovitel Sdružení Vsetín – Lideč (vedoucí účastník: Subterra a.s., člen sdružení: Elektrizace železnic Praha a.s.)
Začátek a konec stavby km 34,120–35,300
Rychlost 80 km/h (max. 95 km/h)
Délka kolejí 1 210 metrů
Nová návěstidla 2 ks
Termín zahájení 09/2013
Termín dokončení 11/2013
Náklady na realizaci stavby (bez DPH) 37 278 221 Kč (vysoutěžená cena zhotovitele)

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC