Na SŽDC poprvé zasedl Výbor pro řízení rizik

22.03.2019

Přípravná fáze centralizovaného řízení rizik u Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) byla završena konáním historicky prvního zasedání Výboru pro řízení rizik. Celý proces spočívá ve stanovení rámce procesu – vzniku oddělení rizik v čele s manažerem rizik, tvorbě legislativy a právě ustanovení Výboru pro řízení rizik.


Nově zřízený stálý orgán SŽDC tvoří 7 členů, odborných zástupců jednotlivých útvarů generálního ředitelství a organizačních jednotek, vedle poradní funkce ve vztahu ke generálnímu řediteli plní rovněž ve vymezené oblasti řídicí roli.

Výbor se na svém jednání usnesl na jménu předsedy, který byl následně generálním ředitelem jmenován do funkce. Dále se seznámil s novou interní legislativou v oblasti řízení rizik na SŽDC a schválil jednací řád. Po vystoupení ředitele odboru interního auditu, který členy výboru podrobně informoval o dosavadním průběhu přípravné fáze, přistoupil výbor ke stěžejnímu bodu jednání. Tím bylo odsouhlasení dalšího postupu činnosti. 

V následujících měsících bude provedena identifikace rizik formou osobních jednání týmu manažera rizik s liniovým managementem. Velmi důležitým výchozím bodem pro tuto etapu je provedení pečlivé analýzy procesů a činností na jednotlivých úsecích organizace, a to jak v odborných útvarech generálního ředitelství, tak i v organizačních jednotkách, které zajišťují a provádějí vlastní činnosti v rámci poslání SŽDC. Na základě této analýzy linioví manažeři za metodické podpory manažera rizik identifikují současná a potenciální rizika, která ohrožují nebo mohou ohrožovat plnění základních úkolů a dosažení cílů organizace. Výsledkem bude katalog rizik SŽDC, u něhož bude následně ohodnocena míra rizika a po určení priorit navržen seznam významných rizik, na něž se zacílí další činnost risk managementu.  

Další jednání Výboru pro řízení rizik se uskuteční v měsíci květnu, kdy by měly být známy výsledky identifikace rizik po projednání s dotčenými útvary.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC