Chystaná oprava viaduktu v centru Brna ovlivní provoz vlaků

25.06.2013

Brno, 25. června 2013 – Správa železniční dopravní cesty zahájí v polovině července téměř měsíc trvající rekonstrukci viaduktu Křenová v centru Brna. Nutné práce si vyžádají úplné přerušení provozu na velmi frekventované spojnici mezi stanicemi Brno hl. n. a Brno-Židenice, kterou využívají jak dálkové, tak regionální vlakové spoje. Nejde však o jedinou akci, jež má především v období prázdnin vliv na provoz vlaků.

Oprava viaduktu Křenová (13. 7.–11. 8. 2013)

Při této výluce ve stanici Brno hlavní nádraží se budou provádět práce na viaduktu Křenová a také na opravě železničního svršku vlastního severního zhlaví, situovaného na viaduktu. Přímo na něm dojde k úplné obnově izolace proti vodě, odvodňovacího systému, dále se bude provádět sanace říms, nosné konstrukce a spodní stavby z důvodu degradace zdiva. Tu způsobila zatékající voda, která má při následném zamrzání v zimním období destrukční účinky. Bez provedení těchto oprav by došlo k ohrožení železniční i silniční dopravy.

V rámci rekonstrukce vlastního severního zhlaví dojde k odstranění stávajícího železničního svršku, včetně výhybek a výhybkových konstrukcí na viaduktu a v  přilehlých oblastech. Bude zřízen nový železniční svršek, čtyři výhybky se osadí elektrickým ohřevem. Dále se použije 500 m nových kolejnic.

Kvůli dálkové osobní dopravě, která bude stanici Brno hl. n. objíždět po nákladním průtahu, vzešel požadavek dopravce České dráhy na zastavování mezistátních vlaků ve stanici Brno dolní nádraží. Z tohoto důvodu zde bude zřízeno provizorní nástupiště o délce 200 m, které bude sloužit pouze po dobu výluky. Vznikne v místě koleje č. 3 a bude vybaveno přístřeškem. Cestující budou moc využít bezbariérový přístup a informační systém.

Oprava Velkého Prštického tunelu (13. 6.–20. 9. 2013)

Práce navazují na provedenou sanaci v portálových částech v rámci předchozích staveb. Oprava tunelu má za úkol zabránit vnikání vody a následné tvorbě ledu a omezování prostorové průchodnosti. V nejhorším úseku tunelu, v délce zhruba 76 m, neumožňují plošné průsaky přes kamenné ostění klenby a velmi špatný stav pískovcového zdiva ekonomičtější řešení než vestavbu nového ostění s mezilehlou izolací. Pomocí této izolace bude voda svedena do tunelové stoky, která byla vybudována během předchozí stavby. V ostatních úsecích tunelu budou vytvořeny nové svodnice a provede se spárování a injektáž ostění.

Součástí stavby je i úprava odvodnění nad tunelem a přilehlým zářezem vpravo od koleje tak, aby nedocházelo k vsakování dešťových vod do oblasti svahu zářezu kolem již sanovaného sesuvu. Tato stavba zajistí další bezpečné provozování tunelu.

Opravy na trati Brno – Vyškov (13. 7.–11. 8. 2013) 

Tato výluka se časově kryje s výlukou severního zhlaví ve stanici Brno hl. n. Souvisí s opravou mostu na brněnském zhlaví stanice Vyškov. Rozsah oprav bude obdobný jako u viaduktu Křenová, provede se zde kompletní obnova izolace proti vodě a odvodňovacího systému. Stávající římsy, které se rozpadají, budou v celé délce nahrazeny novými.

Současně se provede úplná nebo částečná obnova několika výhybek ve stanici Vyškov, výměna 3 km kolejnic v mezistaničním úseku Holubice – Rousínov, oprava koleje ve stanici Blažovice a likvidace vegetace, oprava polohy koleje a menší práce na dalších úsecích.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC