Slavnostní ukončení stavby Elektrizace trati Zábřeh - Šumperk

03.05.2010

Zábřeh, 4. května 2010 – Slavnostním ukončením stavby Elektrizace trati Zábřeh – Šumperk dnes vyvrcholila dvouletá stavební činnost, jejímž výsledkem je moderní elektrizovaná trať s parametry evropské železniční dopravy 21. století. Samotná elektrizace trati přináší zejména snížení ekologické zátěže životního prostředí a rychlejší a plynulejší provoz. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek v rámci dnešního slavnostního ukončení stavby zdůraznil: „Výsledkem projektu je nejen samotná elektrizace trati, ale také zvýšení bezpečnosti provozu, kultury cestování a dostupnosti železniční dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí částečným odstraněním bariérových přístupů. Tím došlo také k výraznému zkvalitnění služeb v osobní dopravě.“

Traťový úsek Zábřeh na Moravě – Šumperk je v místních lokálních podmínkách osobní železniční dopravy přirozeným pokračováním hlavní trati ve směru od Olomouce. Většina cestujících ve stanici Zábřeh na Moravě přestupovala na odbočnou trať směr Šumperk, kde dosud zajišťovaly osobní dopravu motorové jednotky. Přímému spojení mezi městy Brno, Olomouc, Přerov, Prostějov a Šumperk bránil právě zbývající neelektrizovaný traťový úsek mezi Zábřehem na Moravě a Šumperkem.

V souladu s globálním cílem Evropské unie prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo hlavní evropskou síť TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti a snížení externích účinků dopravy. Stavba Elektrizace trati Zábřeh – Šumperk je liniovou dopravní stavbou, jejímž základním účelem byla elektrizace stávající jednokolejné trati. Mimo vybudování nového trakčního vedení se jednalo o rekonstrukci vlastní kolejové dráhy, tedy nutnou rekonstrukci železničního svršku a spodku i dotčených mostních objektů a propustků. Modernizována byla také zabezpečovací, sdělovací a energetická zařízení.

Délka rekonstruovaného úseku je téměř 13,5 kilometru. Traťová rychlost byla před rekonstrukcí 70 až 80 kilometrů za hodinu, po jejím dokončení 80 až 100. Rekonstrukce železničního svršku byla provedena novým tvarem S 49 v délce 12 572 metrů, regenerovaným materiálem v délce 4 136 metrů. Nová nástupiště v zastávce Zábřeh na Moravě a v železničních stanicích Postřelmov, Bludov a Šumperk jsou nyní 550 milimetrů nad temenem kolejnice, což umožňuje pohodlnější nástup a výstup cestujících. Konstrukce nástupišť splňují požadavky na bezpečný pohyb slabozrakých osob a osob se sníženou schopností pohybu. Také přístup na nástupiště (kromě železničních stanic Bludov a Šumperk) je zabezpečen bezbariérově, bez přecházení přes hlavní dopravní kolej. V železniční stanici Postřelmov je přístup na ostrovní nástupiště mimoúrovňový a cestující zde využívají nově vybudovaný podchod.

Rekonstrukce mostních objektů na třídu zatížitelnosti D4 byla provedena u 12 mostů a u 15 propustků. V rámci stavby bylo rekonstruováno 12 železničních úrovňových přejezdů a 2 přechody pro pěší. Jeden úrovňový přejezd byl zrušen. Všechny přejezdy a přechody pro pěší jsou zabezpečeny světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením (celkem 13). Modernizace sdělovacího zabezpečovacího zařízení nejvyšší 3. kategorie – staniční zabezpečovací zařízení elektronické – bylo provedeno ve třech železničních stanicích, traťové zabezpečovací zařízení stejné kategorie bylo realizováno v délce 7 720 metrů. Novým staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie je osazeno celkem 29 výhybkových jednotek.

 

Dále proběhla rekonstrukce sdělovacího zařízení, jež obsahovala výměnu traťového kabelu, uložení nového optického kabelu, úpravy rozhlasového zařízení ve 3 stanicích a 1 zastávce, elektrickou požární signalizaci a elektrickou zabezpečovací signalizaci. Nově vybudovány nebo rekonstruovány byly také rozvodny nízkého napětí a elektrický ohřev výhybek.

V železniční stanici Šumperk vyrostla nová trakční měnírna a při trati bylo postaveno celkem 11 ks typových reléových domků. Podél trati byly vybudovány nové prefabrikované protihlukové stěny a provedena byla také individuální protihluková opatření.

Projektantem stavby Elektrizace trati Zábřeh – Šumperk byla akciová společnost MORAVIA CONSULT Olomouc. Realizaci provedlo Sdružení Zábřeh – Šumperk, jehož vedoucím byla EUROVIA CS, a. s.. Dalšími členy sdružení jsou akciová společnost Skanska a společnost s ručením omezeným Eiffage Construction Česká republika.

Celkové náklady projektu představují 1 754 718 342 korun, finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Současně bylo zažádáno o spolufinancování tohoto projektu Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava, kdy plánovaný příspěvek z Fondu soudržnosti představuje 1 208 538 132 korun. Žádost o poskytnutí dotace byla Ministerstvem dopravy ČR schválena v říjnu 2008 a v nejbližší době proběhne schvalovací proces na úrovni Evropské komise.

 

Technické údaje  
Délka rekonstruovaného úseku 13 460 m
Délka elektrizovaných kolejí

22 350 m

Rekonstruované mosty na zatížitelnost D4 12
Rekonstruované propustky 15
Rekonstruované železniční přejezdy 12
Rekonstruované přechody pro pěší 2
Zrušené železniční přejezdy 1
Rekonstruované výhybky 29
Realizované přejezdové zabezpečovací zařízení 13
Položení traťového kabelu 16 700 m
Položení optického kabelu        14 250 m
Realizace elektrického ohřevu výhybek 42
Protihlukové stěny 2 423 m
Individuální protihluková opatření 21 objektů
   
Termín zahájení červen 2008
Termín dokončení duben 2010Fotogalerie

Fotogalerie

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC