Slavnostní zahájení stavby „Průjezd železničním uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“

24.11.2011

Praha, 25. listopadu 2011 – Slavnostního zahájení se dnes dočkala další významná etapa modernizace české železnice. Stavba „Průjezd železničním uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“ řeší problematiku západní části uzlu od západního zhlaví osobního nádraží železniční stanice Plzeň hl. n. po západní zhlaví stávající železniční stanice Plzeň Jižní předměstí včetně nového přemostění řeky Radbuzy, Prokopovy ulice, Vejprnického potoka a Vejprnické ulice. Do stavby je zahrnuta rovněž výstavba oboustranně prodlouženého podchodu pro cestující v železniční stanici Plzeň hl. n. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Ing. Pavel Habarta, MBA, pověřený řízením SŽDC, při dnešní slavnostní příležitosti uvedl: “Stavba je průlomová zejména výrazným snížením ceny, která vzešla z veřejné soutěže. Oproti původním předpokladům došlo k úspoře přibližně 600 milionů korun.“ Stavba je jednou ze souboru důležitých staveb modernizace III. tranzitního železničního koridoru, který zahrnuje úsek trati ze státní hranice se SRN přes Cheb, Stříbro, Plzeň, Rokycany, Beroun do Prahy a dále Pardubice, Českou Třebovou, Olomouc a Bohumín. Účelem stavby je uvedení železniční trati a souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům. Tyto parametry vyplývají z mezinárodních dohod AGC a AGTC k nimž se ČR přihlásila.

Z hlediska mezinárodní osobní i nákladní dopravy představuje úsek trati Praha – Plzeň – Cheb důležité spojení s Německem a ostatními státy západní Evropy. Ve vnitrostátní dálkové osobní přepravě trať zajišťuje napojení významných středisek osídlení Středočeského a Plzeňského kraje.

Navržená modernizace vychází z cílového řešení, kdy se předpokládá, že ze železniční stanice Plzeň hl. n. budou vyústěny dvě dvojkolejné železniční tratě, jednak koridorová trať do Chebu a dále dvoukolejná trať s projektovanou traťovou rychlostí 200 km/h směrem do Domažlic a dále do západní Evropy. V rámci této stavby se připojí modernizované kolejiště do západního zhlaví stanice Plzeň hl. n. přechodným stavem, který bude zrušen až ve stavbě osobního nádraží uzlu Plzeň.

Stavba řeší také úpravu a výstavbu nástupišť ve stávající železniční stanici Plzeň Jižní předměstí včetně bezbariérových přístupů a řešení podchodů v železniční stanici Plzeň hl. n., úpravy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení s ohledem na výhledový a přechodový stav kolejiště, pokládku nových sdělovacích kabelů, výstavbu kabelovodu v železniční stanici Plzeň Jižní předměstí, výstavbu trakčního vedení a protihluková opatření.

Finanční prostředky pro tento projekt poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Rozhodující část spolufinancování je plánovaná z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava a z tohoto důvodu byla také v tomto roce na Řídící orgán Operačního programu Doprava předložena žádost o spolufinancování této stavby z tohoto fondu. Příspěvek EU může činit až 85 % způsobilých nákladů stavby.

Nejnižší cenovou nabídku podala v rámci veřejné soutěže na zhotovitele společnost Skanska a.s. Jedná se o částku 942 259 035 mil. Kč. Projektovou dokumentaci zpracovala akciová společnost SUDOP Praha.

Termín zahájení stavby: říjen 2011, termín ukončení hlavních prací: září 2013 (kompletně březen 2014).


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC