Zahájení provozu evropského železničního koridoru nákladní dopravy č. 7 (Orient koridoru) jako součást zřizování evropské železniční sítě pro konkurenceschopnou nákladní dopravu

08.11.2013

Budapešť, 8. listopadu 2013 – V souladu s časovým harmonogramem stanoveným v Nařízení č. 913/2010 Evropského parlamentu a Rady EU (dále jen Nařízení) zahájil 8. listopadu ve 12 hodin provoz železniční nákladní koridor č. 7.

Evropská unie ustanovila v železniční síti Evropské unie 9 mezinárodních koridorů pro železniční nákladní dopravu, tzv. koridorů RFC (z angl. Rail Freight Corridors), z nichž u šesti z nich je naplánován termín pro zprovoznění nejpozději 10. listopadu 2013. Koridor RFC 7 je definován trasováním Praha – Vídeň / Bratislava – Budapešť – Bukurešť – Konstanta a – Vidin – Sofie – Soluň – Athény. Sedm evropských zemí, jmenovitě Česká republika, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Řecko, se svými 8 provozovateli železniční infrastruktury a subjekty, které přidělují kapacitu, založili koridor s cílem vytvořit základní spojení mezi střední a jihovýchodní Evropou a Asií přes černomořské přístavy a přístavy v Egejském moři. Ty nabízejí dobré a spolehlivé služby založené na harmonizovaných technických a procedurálních podmínkách. Jako první akt se zahájením činnosti koridoru RFC 7 přijal ve 12 hodin zástupce jediného kontaktního místa koridoru (tzv. Corridor One Stop Shop, zkráceně C-OSS) žádost o předpřipravenou koridorovou trasu od společnosti Prvá Slovenská Železničná, a. s., na přepravu zboží mezi Prahou a rumunským Curtici.

Zřízení železničních koridorů mezinárodní nákladní dopravy, vytvářejících evropskou železniční síť a zajišťující konkurenceschopnou nákladní dopravu, navrhla Evropská komise v roce 2008. Nákladní vlaky na nich budou fungovat za lepších podmínek a snadno přejíždět z jedné vnitrostátní sítě do jiné, bez jakýchkoliv administrativních překážek. V rámci koridoru pro nákladní dopravu by měla být zajištěna dobrá koordinace mezi členskými státy a dotyčnými provozovateli infrastruktury stejně jako upřednostňování tzv. koridorových vlaků, a to na základě zajištění soudržnosti a kontinuity kapacity infrastruktury dostupné podél celého koridoru. Provozovatelé dráhy koridorů nákladní dopravy společně definují a organizují mezistátní předpřipravené koridorové trasy pro vlaky nákladní dopravy a zavazují se odstranit překážky podél koridoru tak, aby byl co nejvíce usnadněn tranzit jednotlivými státy a zajištěna odpovídající frekvence a délka trvání přepravy.

Za účelem splnění požadavků a očekávání popsaných v Nařízení přijaly železniční organizace zúčastněné ve strukturách koridoru RFC 7, vedené maďarskou společností MÁV Zrt., řadu opatření vedoucích ke spuštění koridoru ve stanovené lhůtě. Díky harmonizované spolupráci v uplynulých dvou letech může nyní mezinárodní nákladní dopravce Prvá Slovenská Železničná dne 8. listopadu 2013 využít první předpřipravené trasy mezi Českou republikou a Rumunskem (z Prahy do Curtici), připravené pomocí aplikace PCS. Tímto aktem byl zahájen skutečný provoz koridoru.

Slavnostního otevření koridoru RFC 7 se zúčastnil velký počet významných představitelů, kteří hráli důležitou roli při zprovozňování koridoru: zástupci Ministerstva národního rozvoje Maďarska, reprezentanti příslušných ministerstev partnerů, zástupci Národních regulačních orgánů, členové Správní a Výkonné rady RFC 7, zástupci České republiky (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace), Slovenska (ŽSR), Rakouska (ÖBB-Infrastruktur), Maďarska (GYSEV, MÁV Zrt., VPE Kft.), Rumunska (CFR), Bulharska (NRIC), Řecka (OSE) a další zástupci významných evropských společností železniční nákladní dopravy a terminálů z příslušných regionů.

Více informací naleznete na internetové stránce RFC 7: http://www.rfc7.eu/


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC