Zahájení činnosti evropského železničního koridoru nákladní dopravy č. 9 (Česko-slovenský koridor, zkráceně CS koridor nebo RFC 9)

10.11.2013

Zástupci Výkonné rady a Správní rady evropského železničního koridoru nákladní dopravy č. 9 schválili 7. listopadu 2013 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 z 22. září 2010 všechny dokumenty potřebné pro zahájení činnosti koridoru k 10. listopadu 2013. Výkonnou radu tohoto Česko-slovenského koridoru tvoří zástupci ministerstev dopravy České a Slovenské republiky, správní rada sestává z provozovatelů dráhy obou zemí: Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), a Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Vedení koridoru složené ze dvou členských států je založeno na úzké spolupráci a rovnocenném principu.

Evropská komise navrhla v roce 2008 zavedení mezinárodních tranzitních železničních koridorů nákladní dopravy, vytvářejících evropskou železniční síť pro konkurenceschopnou železniční nákladní dopravu, na které se jízdy vlaků nákladní dopravy řídí společnými podmínkami, a vlaky tak přecházejí z jedné národní sítě na druhou bez jakýchkoliv organizačních překážek. Hlavním cílem nařízení EU je zabezpečit zvýšení podílu environmentálně šetrnější železnice na dopravním trhu a dostát cíli evropské dopravní politiky – do roku 2030 převést 30 % objemu silniční nákladní dopravy na vzdálenost nad 300 km na železnici. Nařízení určuje postup a podmínky zřízení koridorů, včetně požadavků na jejich technické standardy na celé předem definované síti. Jedná se o poměrně komplexní nástroj rozvoje nákladní dopravy, jehož cílem je vytvořit infrastrukturu s homogenními klíčovými parametry z pohledu požadavků nákladní dopravy: technicky se jedná především o průjezdný průřez, hmotnost na nápravu, délku vlaku a samozřejmě rychlost; organizačně pak o zřízení jediného kontaktního místa pro podání žádosti o přidělení kapacity dopravní cesty (tzv. koridorový One Stop Shop, zkráceně C-OSS).

Evropská unie stanovila zřízení celkem 9 počátečních mezinárodních železničních koridorů nákladní dopravy. Koridor č. 9 je definován trasou Praha – Horní Lideč/Ostrava – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou (alternativně Maťovce) – slovensko-ukrajinská hranice. Tento koridor spojuje střední Evropu s východní a potažmo i s Asií, což představuje do budoucna potenciál pro zvýšení železniční nákladní dopravy napříč oběma zeměmi. Bývá také označován jako Česko-slovenský koridor, zkráceně pak jako CS Corridor, CS koridor nebo také RFC 9.

Manažeři infrastruktury (v tomto případě SŽDC a ŽSR) podílející se na činnosti nákladních koridorů spolu definují a zavádějí mezistátní předpřipravené koridorové trasy pro vlaky nákladní dopravy. Na CS koridoru budou mít žadatelé o vlakové trasy v období jízdního řádu 2013/2014 k dispozici celkem 12 párů předpřipravených koridorových tras.

Správní rada koridoru pro zpracování úloh vyplývajících z výše uvedeného nařízení zřídila poradní skupinu manažerů a vlastníků terminálů a poradní skupinu železničních dopravců. Činností v těchto poradních orgánech mohou železniční dopravci, manažeři stejně jako vlastníci a provozovatelé terminálů uplatnit svoje návrhy na vylepšení činnosti železničního koridoru, směrující k naplnění jejich očekávání. Mezi hlavní očekávané efekty patří posílení tranzitní železniční dopravy a poskytování kvalitnějších služeb, především pak zkrácení doby přepravy a zvýšení spolehlivosti železniční nákladní dopravy.

Pro výkon činností koridoru se v maximálně možné míře využívají existující prostředky, informační systémy, zkušenosti a údaje SŽDC a ŽSR. Roli C-OSS budou oba partneři vykonávat střídavě. První rok bude tuto pozici zastávat SŽDC.

 

Další informace o koridoru RFC 9 jsou zveřejněny na webových stránkách koridoru www.rfc9.eu.

Základní mapa CS koridoru se znázorněním tratí, terminálů kombinované dopravy a seřaďovacích stanic podél koridoru je k dispozici v příloze nebo také na webu www.rfc9.eu.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC