Slavnostní zahájení optimalizace Velenice - Veselí

26.05.2009

Slavnostní zahájení optimalizace trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí

Třeboň, 26. května 2009 – Celková změna kolejového řešení železniční stanice České Velenice, nové řešení nástupišť, moderní zabezpečovací zařízení a především kompletní elektrizace pro střídavou trakci 25 kV 50 Hz, to je výčet hlavních činností, které budou realizovány v rámci stavby Optimalizace trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí, 1. stavba v obvodu železniční stanice České Velenice. Práce jsou v plném proudu od podzimu loňského roku, dnes se stavba dočkala slavnostního zahájení.

Investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Význam optimalizace této stavby zdůraznil generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek: "Výsledkem dokončené stavby bude uvedení železniční stanice České Velenice do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům v rámci interoperability pro tratě evropského železničního systému, včetně zvýšení bezpečnosti jak z pohledu drážní dopravy, tak i z pohledu cestující veřejnosti."

Uváděcí stavba, která má v názvu označení 1. stavba, se zaměřuje na železniční stanici České Velenice. Konkrétně mezi kilometrem 163,100 u mostu přes Lužnici na státní hranici s Rakouskem až po km 166,000 ve směru trati na České Budějovice a směrem k Veselí nad Lužnicí po km 1,868. Úpravy kolejiště ve stanici České Velenice zahrnují i nové zapojení železničních tratí směrem do Českých Budějovic a do Veselí nad Lužnicí. V oblasti nástupišť budou posunuty nové koleje tak, aby požadovaný průjezdný průřez pro elektrické vlaky nezasahoval do stávajícího zastřešení nástupišť, které bude zachováno. Ke všem nástupištím přibudou nové bezbariérové přístupy a budou doplněna o zařízení usnadňující pohyb osobám nevidomým a slabozrakým (zvukové majáčky, vodící lišty).

Nový kolejový svršek kolejí i výhybek bude tvaru S49 na betonových pražcích. Výhybky budou opatřeny elektrickým ohřevem výměn. Hraniční železniční most přes Lužnici a všechny propustky v obvodu železniční stanice projdou rekonstrukcí. Celá stanice bude zatrolejována v návaznosti na elektrizovanou trať z rakouského Gmündu a na dokončovanou elektrizaci trati do Českých Budějovic. Součástí stavby je i realizace nového areálu napájecí stanice trakčního vedení a úprava výpravní budovy pro umístění technologie moderního, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, včetně nového rozhlasu.

V roce 2008 proběhly přípravné práce, vyžadující krátkodobé denní výluky traťové koleje na Nové Hrady, hlavní výluky jsou ale vzhledem k postupu prací plánovány na letošní rok. Postup prací shrnul ředitel stavby Tomáš John z akciové společnosti Viamont DSP: "K dnešnímu dni je již dokončeno asi 50% z celkového objemu plánovaných prací. Cestující již jistě zaznamenali největší změnu, dvě kompletně zrekonstruovaná ostrovní nástupiště s úrovňovým nástupem do vlakových souprav a bezbariérové přístupy k těmto nástupištím."

Projektovou dokumentaci vypracoval SUDOP Praha, a.s. Zhotovitelem stavby je uskupení stavebních firem pod názvem Sdružení České Velenice, jehož členy jsou společnosti Viamont DSP a.s., Ústí nad Labem a FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Brno.

Projekt, jehož celkové investiční náklady dosáhnou přibližně 850 milionů korun, je financován prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Akce je zařazena do seznamu projektů železniční infrastruktury v Operačním programu Doprava Ministerstva dopravy na léta 2007 – 2013 a je navržena ke spolufinancování z Fondu soudržnosti Evropské unie. Plánované ukončení celé stavby je v polovině roku 2011.

Fotogalerie

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC