Rekonstruovaná zastávka Kunovice

04.05.2009

Slavnostní otevření rekonstruované zastávky Kunovice na trati Kunovice - Veselí nad Moravou

Kunovice, 4.5.2009 - Investorem stavby s názvem Zbudování přístřešku na zastávce Kunovice-zastávka byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - Stavební správa Olomouc. Součástí rekonstrukce bylo vybudování nového přístřešku pro cestující o půdorysných rozměrech 6,36 x 1,8 m. Konstrukci přístřešku tvoří lehká ocelová konstrukce s prosklenými stěnami a střechou z profilovaného plechu. Součástí stavby je také zpevněná plocha pod přístřeškem ze zámkové dlažby včetně napojení na stávající nástupiště. Objekt je řešen jako bezbariérový. Dále byla provedena rekonstrukce osvětlení a přípojky nízkého napětí. Zastávka je nově osvětlena pomocí stožárů o výšce 6 m osazených sodíkovými výbojkami.

Slavnostního otevření zastávky se zúčastnili zástupci Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, ČD a.s. a města Kunovice.

Celkové investiční náklady na stavbu činily 1,619 mil. Kč. Město Kunovice přispělo částkou 200 000 Kč. Rekonstruovaná zastávka je odrazem dlouholeté výborné spolupráce Správy dopravní cesty Zlín, Městského úřadu v Kunovicích, prezentovaného starostou Ing. Jiřím Vařechou a panem poslancem Ing. Jaroslavem Plachým. (Oba jmenovaní výrazně podpořili v posledních letech přípravu několika významných akcí na železnici.)

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC