Záznamy z kamer na železničních přejezdech

24.06.2009

Řidiči nerespektují výstrahu!

Olomouc, 24. června 2009 – Ověřovací kamerový systém Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), státní organizace dokládá nebezpečné chování řidičů motorových vozidel na železničních přejezdech. Už první záznamy upozorňují na neuvěřitelný hazard, kterého se dopouštějí i řidiči z povolání. Potvrzují se tak závěry BESIPu ministerstva dopravy i Drážní inspekce, že prevenci tragických události na železničních přejezdech je třeba hledat v zesílení výchovy současných i budoucích řidičů motorových vozidel.

Kamerový systém začal situaci na třech přejezdech Na Olomoucku plně monitorovat (po zkušebním provozu v prosinci – viz první foto) od dubna letošního roku. Nainstalován je na třech železničních přejezdech na Olomoucku vybavených světelnou signalizací a ve dvou případech i závorami. Záznamy jednoznačně dokládají situaci na přejezdech a vyvracejí neopodstatněné stížnosti řidičů na nesprávnou činnost přejezdového zabezpečovacího zařízení. Jedná se o železniční přejezdy na trati Přerov – Česká Třebová, v km 189,194 (silnice III.tř. v Rokytnici) a v km 61,592 (silnice III.tř. v Králová – Benkov) a o železniční přejezd v km 98,416 trati Olomouc hl.n. – Nezamyslice (silnice II.tř. v Olomouci – Nové Sady).

Spouštění kamer

Záznam kamer se spouští současně s vyvoláním výstrahy na přejezdvém zabezpečovacím zařízení. Tím je na záznamu přesně doba od spuštění výstrahy do jejího skončení. Je tím i přesně dána identifikace v čase. Záznamové zařízení je tvořeno výkonným PC, které je využíváno pouze pro provoz kamerového systému. Záznamy z kamerového systému je možné archivovat podle potřeby. V místě instalace kamer je upozornění na skutečnost, že je prostor monitorován.

Důležitou informací, doufáme, že ne náhodou, je skutečnost, že se na uvedených přejezdech od doby instalace kamerového systému nestala žádná dopravní nehoda.

Projekt kamerového systému vznikl za finanční podpory Krajského úřadu Olomouckého kraje. Náklady na realizaci stavby Kamerový a záznamový systém na železničních přejezdech představují částku 206 000,- Kč.

Nejen s autentickými záznamy z kamerového systému se můžete seznámit na nových webových stránkách www.prejezdy.eu, zaměřených na prevenci nebezpečného chování řidičů na železničních přejezdech.

Příloha: Připomenutí základních pravidel

§ 6 Zákona 266/1994 Sb. o dráhách

Při křížení železniční dráhy s pozemními komunikacemi v úrovni kolejí má drážní doprava přednost před provozem na pozemních komunikacích.

Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

Železniční přejezd

§ 28

(1) Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.

(2) Vozidla se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijela. Nejde-li o souběžnou jízdu nebo o jízdu podle § 12 odst. 2, smějí vozidla přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním proudu.

(3) Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km.h-1. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km.h-1. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.

(4) Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať,17) a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.

(5) Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka Stůj, dej přednost v jízdě!, musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

§ 29

(1) Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd,
a) je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,
c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,
d) je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
e) dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem,
f) nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC