Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany zahájena

08.07.2009

V těchto dnech byla zahájena optimalizace trati Zbiroh - Rokycany

Praha, 8. července 2009 – Stavba Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany řeší úpravu traťového úseku mezi těmito železničními stanicemi, včetně zvýšení traťové rychlosti, modernizace nástupišť, peronizace, zvýšení nápravového zatížení, modernizaci zabezpečovací a sdělovací techniky apod. Jedná se o liniovou stavbu – optimalizaci trati III. národního tranzitního železničního koridoru. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Stavba řeší optimalizaci stávající trati Praha – Plzeň v úseku Zbiroh (včetně) – Rokycany (včetně), která spočívá především v úpravě směrových a sklonových poměrů pro zvýšení rychlosti, výměně železničního svršku a sanaci železničního spodku. Součástí stavby je dále modernizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, rozsáhlé úpravy elektrizace traťového úseku střídavou trakční soustavou 25 kV a další související práce. Rozsah stavby je od km 66,820, kde navazuje na stavbu Beroun (mimo) – Zbiroh (mimo), do km 88,063, kde začíná stavba Rokycany (mimo) – Plzeň (mimo).

Řešená část má tedy délku cca 21,2 km a zahrnuje čtyři železniční stanice: Zbiroh, Kařízek, Holoubkov, Rokycany a zastávky Mýto a Svojkovice. Stanice Kařízek, Holoubkov a Rokycany se rekonstruují, žst.Zbiroh se ruší, místo ní se zřizuje nová zastávka Kařez.

Celý traťový úsek bude optimalizován na rychlost maximálně 130 km/hod pro klasické soupravy a na maximálně 160 km/hod pro soupravy s naklápěcí technikou. V mezistaničním úseku Zbiroh – Kařízek bude zrušena žst. Zbiroh, zůstane pouze nákladiště a vybudována bude nová neobsazená zastávka Kařez. Celkem bude vloženo 41,371 km nového žel. svršku UIC 60, z toho v mezistaničních úsecích 29,956 km a ve stanicích 11,415 km. Zhotovitelem je na základě výběrového řízení sdružení firem pod názvem Skanska-Eurovia-Subterra. Členy sdružení jsou: Skanska DS a.s. (vedoucí sdružení), Eurovia CS a.s. a Subterra a.s.

Práce začaly v červnu letošního roku v žst. Rokycany a ukončení je podle harmonogramu naplánováno na říjen 2012. Celkové investiční náklady na realizaci činí 4 530 079 000 Kč.

Stavba je navržena ke spolufinancování Evropskou unií v rámci Operačního programu doprava prostřednictvím Fondu soudržnosti. Příspěvek může dosáhnout až 85% z uznatelných nákladů na stavbu.

Fotogalerie, vizualizace žst. Rokycany

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC