Výroční konference projektu Železniční doprava pro kraje navázala na setkání v jednotlivých regionech

21.09.2017

Představitelé správce drážní infrastruktury, národního dopravce a všech 14 krajů České republiky se dnes sešli v pražském TOP hotelu na konferenci v rámci víceletého projektu Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a Českých drah (ČD) s názvem Železniční doprava pro kraje. Výroční setkání navázalo na předchozí jednání se zástupci samospráv v jednotlivých krajích, která se uskutečnila v průběhu letošního roku.


„Jsem velmi rád, že na dnešní konferenci máme tak bohaté odborné i politické zastoupení. Chtěl bych poděkovat kolegům ze Správy železniční dopravní cesty, z Českých drah, dále zástupcům všech krajů i veřejnosti za to, že tento potřebný projekt nezanikl hned v počátku. Pořád má svůj smysl a rozšířil se i na mezinárodní pole,“ uvedl na úvod generální ředitel SŽDC Pavel Surý. Poté hovořil o cílech správce drážní infrastruktury pro zajištění kvalitní dopravní infrastruktury, která je základním předpokladem pro ekonomický růst.   

Předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek ve svém vystoupení hovořil o 4. železničním balíčku a jeho dopadu do legislativy v České republice. Podrobně se věnoval obchodním vztahům mezi národním dopravcem a objednateli regionální dopravy. „České dráhy mají zajištěný obchodní model s kraji do roku 2019 a i po tomto roce chceme obhájit maximum výkonů. Musíme reagovat na požadavky jednotlivých objednatelů, a proto s každým z krajů vedeme obchodní jednání a reagujeme na individuální požadavky. Jejich postoje se liší třeba ve variantách pořízení nových kolejových vozidel. Požadavky krajů na nová vozidla jsou 35 miliard korun, k dispozici je však necelých 20 miliard a vzniká tak riziko, že se na některé kraje při obnově vozidlového parku nedostane,“ uvedl Pavel Krtek.

Základními cíli projektu Železniční doprava pro kraje, jehož realizace začala v roce 2015, je podpořit společný postup při řešení otázek optimalizace regionální dopravy, zvýšit efektivitu provozu železniční dopravy na regionálních tratích, zajistit provázanost železničních spojů mezi jednotlivými kraji i návaznost regionálních tratí na páteřní železniční síť či koordinovat představy krajských samospráv, možnosti infrastruktury a požadavky dopravce.

Po řešení otázek rozvoje regionální dopravy v roce 2015 se téma diskuzí s představiteli všech regionů České republiky rozšířilo vloni o téma meziregionální a také přeshraniční železniční dopravy. Letos se zástupci SŽDC a ČD znovu vrátili do všech krajů, aby s jejich novými politickými reprezentacemi vzešlými z krajských voleb bilancovali dosavadní výsledky projektu a seznámili se s jejich plány v regionální železniční dopravě. Letos v listopadu se navíc v Drážďanech uskuteční setkání se saskými partnery, které naváže na jednání na Slovensku a v Rakousku v uplynulých dvou letech.

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC