Letošní ročník projektu Železniční doprava pro kraje řešil především meziregionální potřeby krajů

29.11.2016

Základními cíli společného projektu Správy železniční dopravní cesty a Českých drah, jehož realizace začala v loňském roce, je podpořit společný postup při řešení otázek optimalizace regionální dopravy, zvýšit efektivitu provozu železniční dopravy na regionálních tratích, zajistit provázanost železničních spojů mezi jednotlivými kraji i návaznost regionálních tratí na páteřní železniční síť či koordinovat představy krajských samospráv, možnosti infrastruktury a požadavky dopravce. Výsledky jednání shrnula pondělní celostátní konference.


„Jedním z dalších významů projektu, který se bude realizovat až do roku 2018 formou krajských, meziregionálních i mezinárodních setkání, je domluvit se se zástupci krajů na dlouhodobější vizi efektivního využívání jednotlivých regionálních tratí. Veřejná doprava je totiž zároveň otázkou odbornou i výrazně politickou. Bylo by vhodné, kdyby si to jak zástupci krajů, tak dopravní experti uvědomili a byli schopni spolu při tvorbě systému veřejné dopravy komunikovat,“ vysvětluje generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

V rámci prvního roku realizace projektu se uskutečnila setkání ve všech 14 krajích České republiky včetně hlavního města Prahy. Všechna jednoznačně prokázala užitečnost toho, když si za jeden stůl sednou zástupci objednavatelů regionální dopravy, tedy jednotlivých krajských úřadů, správce a provozovatele dopravní cesty, tedy SŽDC, a národního dopravce, tedy ČD. V prvním roce praktické realizace projektu se hovořilo zejména o železniční dopravě uvnitř jednotlivých krajů.

„Kraje jsou pro České dráhy důležitými partnery a zákazníky. Setkávání v rámci projektu kulatých stolů nám umožňuje prodiskutovat potřeby jednotlivých krajů v kontextu možností Českých drah, stavu infrastruktury a plánů Správy železniční dopravní cesty na její modernizaci. Tyto pravidelné diskuse se osvědčily a jsem rád, že v nich budeme v nich pokračovat i příští rok. Je to dobrá příležitost vyhodnotit plnění společných úkolů, vyjasnit si vzájemně postoje všech partnerů a společně efektivně plánovat další rozvoj regionální železniční dopravy v České republice,“ zhodnotil letošní ročník projektu předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek. 

V letošním roce se diskuse rozšířila o téma meziregionální a také přeshraniční železniční dopravy s využitím zkušeností ze sousedních zemí. Každý rok realizace projektu se koná odborná konference, na závěr projektu se pak uskuteční velká mezinárodní konference, která by měla shrnout nabyté poznatky. „Příští rok se znovu vrátíme do všech krajů s tím, že s jejich novými politickými reprezentacemi vzešlými z krajských voleb budeme bilancovat dosavadní výsledky projektu a chceme znát plány zástupců jednotlivých krajů v regionální železniční dopravě,“ uzavírá Pavel Surý.


Soubory ke stažení

Konkrétní přínosy druhého roku trvání projektu, realizované úkoly a plány na rok 2017 - Ing. Pavel Surý, SŽDC pptx
Koncepce regionální železniční dopravy - Ladislav Němec, MD pptx
Podpora dopravní infrastruktury z fondů EU - JUDr. Olga Letáčková, MMR pptx
Financování výstavby a modernizace dopravní infrastruktury v ČR - Ing. Zbyněk Hořelica, SFDI ppt
Závěry z druhého roku trvání projektu, potřeby kraje vs. stát - Ing. Jaromír Dušek, Pardubický kraj pptx
České dráhy a požadavky objednatelů - Ing. Ludvík Urban, ČD pptx
Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC