Železnice se přibližuje zrakově postiženým

20.07.2016

Praha, 20. července 2016 – Správa železniční dopravní cesty i České dráhy se dlouhodobě zaměřují na odstraňování překážek a zlepšování podmínek cestování osob se sníženou schopností pohybu a orientace v železniční dopravě. Pro zrakově postižené spoluobčany postupně instalují ve stanicích a ve vlacích vodicí hmatové či akustické prvky a hlasové informační systémy. Správa železniční dopravní cesty navazuje na České dráhy při odstraňování bariér ve výpravních budovách a jako nový vlastník aktuálně připravuje nastavení jednotných srozumitelných pravidel pro cestující s hendikepem v projektu s názvem Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách, na kterých spolupracuje také se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS), a který bude zahrnovat jak výpravní budovy, tak podchody, nástupiště a další veřejně přístupné prostory železničních stanic.


Již dnes jsou pro nevidomé a slabozraké v jednotlivých stanicích instalovány vodicí hmatové prvky na přístupových cestách, jedná se především o signální a varovné pásy, vodicí linie, hmatové štítky s Braillovým písmem na zábradlích v podchodech, a dále akustické prvky – např. orientační hlasové majáčky ve výpravních budovách a na nástupištích, hlasové čtečky u elektronických tabulí s informacemi o odjezdech vlaků nebo integrované hlasové výstupy ve výtazích.

„Cílem naší společnosti je realizovat takové orientační a informační prvky, včetně nových technologií, které povedou k co největšímu zapojení nevidomých do běžného života, tedy i cestování,“ uvádí generální ředitel SŽDC Pavel Surý a zároveň doplňuje: „Postupně budeme ve stanicích instalovat nové prostorové informační panely s odjezdy a příjezdy vlaků, jejich čísly, cílovou stanicí, nástupišti nebo zpožděním, a to v maximální výšce 160 cm od země. Samozřejmostí bude hlasová čtečka či konektor pro sluchátka.“

SŽDC bude navíc spolupracovat na rozšíření, jednotných umístění a sjednocení zvukových frází v akustických majáčcích pro nevidomé tak, aby byly lépe srozumitelné a zjednodušily pohyb a orientaci v prostorách stanic.

V rámci spolupráce se SONS se postupně vytipují informační elektronické tabule, které budou po aktivaci zvukového signálu schopny číst aktuální informace z daných tabulí. V podchodech na stěnách u přístupu na jednotlivá nástupiště ve výšce 140 cm od podlahy se v blízkosti štítků s Braillovým písmem nainstalují tabulky s barevným kontrastem, které budou obsahovat informace o řazení sektorů na nástupišti.

Také národní dopravce České dráhy pokračuje v odstraňování bariér pro zrakově a sluchově postižené, které jim komplikují pohyb a orientaci hlavně v neznámém prostředí. „Naše moderní vlaky jsou vybaveny audiovizuálním informačním systémem, který přináší osobám s postižením zraku nebo sluchu informace o zastávkách, jízdě vlaku a případných mimořádnostech. Nástup usnadňují zvukové majáčky a systém dálkového otevírání dveří přes vysílačku, kterou zrakově postižení využívají. Ve vozech jsou umístěny také štítky s informacemi v Braillově písmu,“ vyjmenovává řadu technických vymožeností usnadňující cestování Michal Štěpán, člen představenstva Českých drah odpovědný za osobní dopravu. Důležitá jsou také školení personálu Českých drah pro asistenci osobám s různým zdravotním postižením.

„Na pomoc zdravotně postiženým se zaměřujeme už při plánování cesty. Webové stránky Českých drah jsou řešeny tak, aby je mohly do hlasové formy transformovat speciální čtečky. České dráhy nabízejí také zvláštní objednávkový systém přepravy pro osoby se zdravotním postižením. Využívají ho hlavně vozíčkáři, ale jeho prostřednictvím dokážeme pomoci i zrakově postiženým a můžeme zajistit jejich doprovod na největších a nejfrekventovanějších nádražích,“ doplnil Michal Štěpán. Ten také připomněl, že zájem o cestování mezi zdravotně postiženými prudce roste: „Letos jsme za půl roku přijali na objednávkovém systému přes 3 200 žádostí, to je asi o třetinu více než loni za stejnou dobu.“ V příštím roce by chtěla společnost rozšířit služby kontaktního centra také o možnost komunikace se sluchově postiženými prostřednictvím telefonu, a nejen přes maily.

Zjednodušit cestování nevidomým a slabozrakým má pozitivní odezvu. Možnost přiblížit široké veřejnosti pocity nevidomých při cestování vlakem přivítali zástupci Nadačního fondu Mathilda. „Cestování vlakem je pro zrakově postižené v poslední době mnohem příjemnější díky hmatovým i akustickým naváděcím systémům. Vítáme snahu SŽDC tyto systémy rozšiřovat o další prvky. To povede k větší samostatnosti zrakově postižených,“ přibližuje Luboš Krapka, ředitel nadace. Nadační fond Mathilda vznikl v roce 2010 a jeho posláním je podpora osob s těžkým zrakovým postižením. Vyhledává, podporuje a realizuje smysluplné projekty, které těmto lidem usnadňují jejich život.

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC