Živá dopravní cesta na SŽDC

01.09.2011

Převod živé dopravní cesty dokončen

Praha, 31. 8. 2011 - Na půdě Ministerstva dopravy byly dnes podepsány smlouvy potvrzující převod 9 480 zaměstnanců z Českých drah pod státní organizaci Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Tímto aktem byl definitivně dokončen převod takzvané „živé dopravní cesty“. Jedná se o pokračování procesu transformace české železnice, který byl zahájen již v roce 2002.

Samotnému převodu zaměstnanců, který schvalovala i Vláda a který plní požadavky evropské legislativy, předcházelo dlouhé a citlivé vyjednávání s odborovými svazy na železnici. Jeho cílem bylo mimo jiné i sjednocení zaměstnaneckých benefitů. Výsledkem těchto dohod byl i vznik Memoranda, které dne 3. 8. 2011 podepsali zástupci Ministerstva dopravy, Českých drah, SŽDC a odborových organizací působících na železnici. Memorandum o převodu „Živé dopravní cesty“ podepsalo devět z deseti odborových organizací působících na železnici. Nepodepsala jej pouze odborová organizace SOSAD.

Ministr dopravy Mgr. Pavel Dobeš dnes uvedl: „Uskutečnění převodu Živé dopravní cesty je prvním krokem k dokončení transformace české železnice. Dojde k definitivnímu odloučení dopravce od provozovatele dráhy, jak to po nás žádá i Evropská unie. Jsem velmi rád, že Memorandum podepsalo 90% ze všech železničních odborových svazů. Pevně doufám ve zlepšení komunikace mezi jednotlivými subjekty, což povede k rapidnímu zlepšení současného stavu na české železnici.“

Převod živé dopravní cesty v odborné terminologii znamená převod činností obsluhy dráhy. Tímto převodem dojde ke sjednocení všech činností, které jsou obsahem provozování dráhy v jednom subjektu, kterým je SŽDC jako provozovatel dráhy. Provozování dráhy představuje tři důležité oblasti: zabezpečení dráhy (údržba, opravy, investice), organizování drážní dopravy (tvorba GVD, dispečerské řízení) a obsluhu dráhy (řízení provozu).

Převod obsluhy dráhy (živá dopravní cesta) je pozitivním krokem rozvoje železnice v České republice. Hlavní přínosy převodu živé dopravní cesty shrnul Ing. Pavel Habarta, MBA, pověřený řízením SŽDC následovně:„Prvním významným přínosem je vytvoření konkurenčního a transparentního prostředí na železnici ČR, protože dojde k jednoznačnému oddělení činností provozovatele dráhy od činností dopravce. Druhý přínos spatřuji ve využití synergických efektů v rámci provozování dráhy, tj. mezi údržbou a řízením provozu, spočívající například ve zjednodušení administrativních a řídích procesů a zefektivnění činnosti například v zimním období nebo při různých mimořádnostech. Třetí nespornou výhodou je přímá kontrola finančních nákladů na obsluhu dráhy s cílem jejich snižování“.

SŽDC měla k 31. 8. 2011 celkem 8 561 zaměstnanců, od 1. 9. 2011 pak 18 041 zaměstnanců.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC