Vláda ČR schválila živou dopravní cestu, důležitý prvek transformace české železnice

10.02.2011

Praha, 10. února 2011 – Vláda České republiky schválila návrh, předložený ministrem dopravy, na převod cca 9 500 zaměstnanců Českých drah pod státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. Toto významné rozhodnutí tak završí transformační proces české železnice, která bude mít od 1. 7. 2011 definitivně oddělenou infrastrukturu a řízení provozu od jednotlivých železničních dopravců.

Strategické rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR urychleně dokončit transformační proces přišlo již na podzim roku 2010 s cílem dosáhnout zejména zajištění rovného přístupu všech dopravců na železniční síť a tím vytvoření konkurenčního prostředí.

Převedením činností souvisejících s obsluhou dráhy na SŽDC coby moderního manažera železniční infrastruktury bude vytvořen kompaktní celek. Výsledkem bude kromě zvýšení flexibility organizace železniční dopravy v ČR snížení nákladů na železniční provoz. To zajistí právě možnost primární kontroly nad využitím finančních prostředků v rámci obsluhy dráhy.


Soubory ke stažení

20110210 TZ Živá dopravní cesta.pdf pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC