Číslování přejezdů zachraňuje lidské životy

23.08.2010

Rok od spuštění číslování přejezdů

Praha, 23. srpna 2010 - Právě uplynul rok od spuštění systému číslování železničních přejezdů a přechodů, který zavedla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) jako provozovatel dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu. K číslování přejezdů se připojili také ostatní provozovatelé drah regionálních a převážná část provozovatelů vleček.

Systém funguje tak, že každý železniční přejezd nebo přechod má přiděleno jedinečné číslo, ke kterému jsou přiřazeny zeměpisné souřadnice. Po nahlášení hrozícího nebezpečí kteroukoliv osobou na linku 112 a následném sdělení čísla přejezdu operátorovi Integrovaného záchranného systému ČR je tento schopen přesně identifikovat polohu železničního přejezdu a podniknout kroky k záchraně lidských životů a k odvrácení hrozícího nebezpečí.

V době od 1. července 2009 do 1. srpna 2010 bylo ve 289 případech využito čísla na přejezdu účastníkem silničního provozu a ve 122 případech bylo včasným nahlášením překážky v kolejišti přímo zabráněno možnému střetnutí jedoucího vlaku s překážkou.

Lze jednoznačně konstatovat, že zavedený systém číslování železničních přejezdů v České republice je úspěšný a přispívá ke zvýšení bezpečnosti provozu na železnici i silnici.

SŽDC podniká i další kroky ke zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech. Od poloviny letošního roku zavedla provádění tzv. Společných prohlídek železničních přejezdů za účasti vlastníka pozemní komunikace, vlastníka železniční dopravní cesty a Policie ČR. Cílem těchto Společných prohlídek je hledat a současně dohodnout na místě takové úpravy, které zlepší viditelnost na železničních přejezdech pro účastníky silničního provozu a upozorní je na to, že se k němu blíží. Společné prohlídky by měly přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního i železničního provozu a snížení počtu mimořádných událostí.

Heslo pro tuto akci je: „Bezpečnost na železničních přejezdech není jen věcí železnice, ale i vlastníka pozemní komunikace“.
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC