SŽDC zajistí co nejrychlejší obnovení bezpečného železničního provozu

16.06.2011

Praha, 16. 6. 2011 – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, jako provozovatel drah ve vlastnictví státu, zkontroluje ještě před ukončením stávky všechny důležité tratě. Na všech celostátních tratích (koridorových i nekoridorových) budou provedeny kontrolní jízdy z důvodu bezpečného zahájení provozu, a to tři hodiny před plánovaným ukončením stávky až do jízdy prvního vlaku.

Kontrolní jízdy budou realizovány formou průjezdu provozních drážních vozidel – Montážních vozů trakčního vedení (MVTV) a Montážních udržovacích vozů (MUV). Kontroly budou probíhat až do času odjezdu prvního osobního vlaku na konkrétní trať. Prioritně se SŽDC zaměří na koridorové celostátní a ostatní celostátní dráhy, v případě časové rezervy i na dráhy regionální. Ty budou případně zkontrolovány dohledovou jízdou prvního vlaku jedoucího po ukončené stávce. Důkladně bude také prověřena činnost všech zabezpečovacího zařízení na železničních přejezdech.

S cílem co nejdříve obnovit bezpečný železniční provoz jsou posíleny pohotovosti na regionálních pracovištích SŽDC. Při zjištění možných závad v souvislosti se  zastavením provozu budou pohotovosti tyto závady urychleně řešit. Náklady na zprovoznění tratí po stávce odhaduje SŽDC předběžně na 5 milionů korun.

Během stávky bude na tratích ve správě SŽDC prováděna intenzivní údržba a opravy nevyžadující provoz drážních vozidel. Podařilo se také zahájit velkou část z plánovaných oprav ve výlukách.  

Stavební práce na koridorech pokračují v omezeném rozsahu na vyloučených kolejích a dalšími postupy nevyžadujícími kolejový provoz.


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC