Zvyšování bezpečnosti na přejezdech

21.07.2016

Praha, 21. července 2016 – Bezpečnost drážního provozu a tedy i zvyšování bezpečnosti na přejezdech je jednou z hlavních priorit Správy železniční dopravní cesty. Neúprosné statistiky nehod a tragické následky střetů silničních vozidel s vlaky na přejezdech si vyžadují další technická zajištění jako detektory překážek, sekvenční sklápění závor nebo inteligentní kamerové systémy. Přes veškerá bezpečnostní opatření na straně železnice však zásadní roli sehrává správné chování řidičů a chodců, respektování pravidel a prevence.  

Detektory překážek, sekvenční sklápění závor

Od letošního února testujeme laserový detektor překážek na železničním přejezdu ve Studénce, od června také na dalších dvou přejezdech v Olomouci a Pardubicích,“ uvádí generální ředitel SŽDC Pavel Surý a doplňuje: „V současné době probíhá ve spolupráci s dodavatelem postupné vyhodnocování. První výsledky testů ukazují, že provoz detektorů je spolehlivý. Pro zajištění kompletnosti testů je třeba pokračovat v testování i během zimy, aby byl provoz prověřen i v povětrnostně náročnějším období.“ Další technologie pro detekci překážek, které začne letos SŽDC testovat, je technologie na bázi 3D infrakamery nebo detektor pracující na principu mikrovlnného radaru.

Testovací provoz detektorů bude trvat minimálně jeden rok s ohledem na nutnost prověření spolehlivosti detektoru a odolnosti proti znečištění optiky v různých povětrnostních podmínkách, zvláště za silného deště, sněžení, námrazy či mlhy. Současně s aktivací a testováním detektorů překážek se hledají vhodná technická řešení pro zastavení vlaku v případě, kdy je zaznamenaná překážka na železničním přejezdu.

V rámci montáže detektoru překážek na železničním přejezdu v Pardubicích se zde také aktivovalo sekvenční sklápění závor. Funkčnost i reakce účastníků silničního provozu se vyhodnocuje. Případné doplnění sekvenčního sklápění závor se zvažuje v lokalitách, ve kterých je to vhodné díky konfiguraci stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení.

Inteligentní kamerové systémy

Vedle laserových detektorů probíhá testování inteligentních kamerových systémů, které jsou schopny automaticky zaznamenat nedovolený vjezd silničního vozidla na železniční přejezd ve výstražném stavu. Kromě snímání jsou tyto systémy schopny automaticky generovat výstupy použitelné pro přestupkové či trestní stíhání neukázněných řidičů. Takový systém je testován na třech přejezdech, a to ve stanici Úvaly, Uhersko a Polanka nad Odrou.

Doplnění závor u přejezdů na silnicích I. třídy

SŽDC také zpracovala seznam všech železničních přejezdů křížící silnice I. třídy vybavených zabezpečovacím zařízením bez závor. Seznam obsahuje přibližně 60 přejezdů a cílem je v nejbližší době všechny tyto přejezdy doplnit závorami. V současné době je dokončena projektová příprava, samotná realizace se předpokládá v roce 2017.

Analýza zvýšení bezpečnosti úrovňových přejezdů na tranzitních železničních koridorech

V rámci zvýšení bezpečnosti se vybralo celkem 100 železničních přejezdů na železničních koridorech, u kterých analýza posuzovala možnost jejich případného zrušení, omezení silničního provozu či přestavby na mimoúrovňové křížení. Na základě výsledků studie se zahájila příprava 24 prioritních staveb pro zvýšení úrovně bezpečnosti na železničních přejezdech. Celkové náklady na úpravy se odhadují na 1,872 mld. korun. Každou akci musí schválit centrální komise ministerstva dopravy.

„Je potřeba si však uvědomit, že ani sebelepší zabezpečení není nic platné, pokud chodci a řidiči nedodržují základní platné zákony a pravidla. Stavební opatření proto musí jít ruku v ruce společně s prevencí a přiměřenou represí, která pomůže napravit leckdy bezohledné a protiprávní chování těch, kdo nerespektují platná pravidla a zákony,“ dodal Surý. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že 99% nehod zaviní řidiči.

Součástí dlouhodobých řešení musí zůstat nadále osvěta a represe vůči nezodpovědným řidičům. Z dlouhodobého hlediska se SŽDC dále zaměří na analýzu rizik na železničních přejezdech, která musí být součástí komplexního přístupu řízení bezpečnosti v dopravě obecně. Už dnes podobný přístup funguje např. v civilním letectví nebo některých průmyslových provozech. Ve spolupráci se sdružením dopravců ČESMAD BOHEMIA byl mj. zpracován informační a školicí materiál určený pro profesionální řidiče. V rámci pravidelných profesních školení řidičů je už od ledna 2016 proškolována problematika chování řidičů na železničních přejezdech. ČESMAD ročně proškolí přibližně 15 000 profesionálních řidičů.

 


Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC