Tiskový servis (tiskové zprávy + prohlášení)

09.10.2019
Dvoudenní geologický workshop v rámci projektu česko-saské spolupráce
Dvoudenní workshop projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – Česká republika zaměřený na geologický průzkum se uskutečnil 8. a 9. října. Projektoví partneři a pozvaní hosté pod vedením geologů postupně navštívili více než desítku lokalit na obou stranách česko-německé hranice. Dosažené výstupy pomohou při přípravě vysokorychlostního spojení mezi metropolemi obou zemí.
08.10.2019
SŽDC představila aktuální stav přípravy vysokorychlostní trati Praha – Brno – Ostrava
V oblasti budování železniční infrastruktury je jednou z hlavních priorit Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) zajistit realizaci vládního Programu rozvoje rychlých železničních spojení v České republice. Pro jeho úspěšnou přípravu a realizaci je nezbytná intenzivní spolupráce SŽDC se státní správou reprezentovanou zejména Ministerstvem dopravy, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj a orgány krajských i místních samospráv. Proto manažer infrastruktury připravil pro letošní rok projekt prezentačních setkání s názvem Aktuální stav přípravy vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice, který dnes pokračoval v Brně.
07.10.2019
SŽDC pokračuje v intenzivní přípravě VRT Polabí
Na konci září byla v registru smluv uveřejněna smlouva na geodetické zaměření VRT Praha-Běchovice – Poříčany (VRT Polabí). Zhotovitelem prací za téměř 10 milionů korun bude společnost GEFOS. Geodeti budou v terénu pracovat do konce letošního roku, hotové dílo odevzdají příští rok v březnu. Geodetické podklady výrazně uspíší zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.
03.10.2019
SŽDC spouští interaktivní mapu staveb
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) má od dnešního dne novou interaktivní mapu staveb na české železniční síti. Dostupná je na titulní stránce webu SŽDC a nabízí přehled rozestavěných či připravovaných staveb zasazených do reálné mapy. Ten se bude postupně rozšiřovat tak, jak bude přibývat připravených projektů.
02.10.2019
Výpravní budova ve Strakonicích získá novou podobu
Dalším z jihočeských měst, které zkrášlí nová výpravní budova, jsou Strakonice. Její rekonstrukci právě dnes slavnostně zahájila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Práce potrvají zhruba 9 měsíců a vyjdou na 52 milionů Kč.
02.10.2019
Nový formát tabulek traťových poměrů zlepší informovanost strojvedoucích
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) systematicky pracuje na zlepšování informovanosti dopravců o aktuálních provozních podmínkách na jednotlivých tratích. To platí zejména pro problematiku informací poskytovaných v rámci tzv. tabulek traťových poměrů (TTP). Práce na vytvoření jejich nové formy přitom SŽDC zahájila již několik měsíců před vykolejením nákladního vlaku na konci července u Mariánských Lázní, které vyvolalo bouřlivé diskuze na dané téma.
27.09.2019
Správní rada SŽDC schválila koncepci cyklické údržby
Správní rada Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) se sešla 27. září 2019 na svém pravidelném zasedání.
24.09.2019
Negrelliho viadukt se otevře pro veřejnost
Rekonstrukční práce na Negrelliho viaduktu postoupily do závěrečné třetiny. Při této příležitosti Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) stavbu na jeden den otevře veřejnosti. Zájemci budou mít jedinečnou příležitost prohlédnout si část unikátního mostu a projít se po místech, kde už příští rok budou opět jezdit vlaky.
23.09.2019
Předběžná tržní konzultace ke zpracování studie proveditelnosti železničního uzlu Praha
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pokládá za jednu ze svých priorit modernizaci infrastruktury, provázané jak s rozvojem konvenční železniční sítě, tak i Rychlých spojení (RS). S ohledem na aktuální stav železničního uzlu Praha (ŽUP) a potřebu prověření jeho možného rozvoje za účelem odbavení výhledové přepravní poptávky v osobní i nákladní dopravě SŽDC připravuje veřejnou zakázku Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS, jejíž součástí bude i provedení předběžné tržní konzultace naplánované na 8. října 2019.
19.09.2019
Koridory v okolí Prahy prošly opravami
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) provedla v uplynulých měsících opravy několika koridorových tratí v Praze a ve Středočeském kraji. Práce probíhaly v úsecích Poříčany – Praha-Libeň, Praha – Vraňany a naposledy mezi Prahou-Hostivaří a Voticemi.