Tiskový servis (tiskové zprávy + prohlášení)

16.12.2019
Mezinárodní porota vybrala vítězný návrh architektonické soutěže na stanici Praha-Veleslavín
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) představila vítězný návrh budoucí podoby železniční stanice Praha-Veleslavín, který doporučila k realizaci mezinárodní porota architektonické soutěže. SŽDC ji vyhlásila v souvislosti s přípravou a zpracováním projektu Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín – Praha-Letiště Václava Havla.
13.12.2019
Ve Vršovicích začnou vlaky zastavovat u čtvrtého nástupiště
Železniční stanice Praha-Vršovice má o jedno nástupiště více. Čtvrté nástupiště, které přibylo v rámci rozsáhlé optimalizace metropolitní tratě ze stanice Praha-Hostivař na hlavní nádraží, začne sloužit cestujícím v neděli 15. prosince v souvislosti se změnou jízdního řádu.
13.12.2019
SŽDC rozšířila na svém webu informace o aktuálním provozu vlaků
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) spustila aplikaci Virtuální tabule manažera infrastruktury, zkráceně VITAMIN, která byla zrealizovaná v rámci projektu Zavedení inteligentního informačního systému pro cestující. Aplikace je k dispozici na titulní straně webu SŽDC pod názvem Infotabule.
12.12.2019
Cestující začnou využívat novou zastávku v Písku
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes slavnostně otevřela novou zastávku Písek jih. Cestující ji začnou využívat od 15. prosince, kdy začne platit nový jízdní řád. Zastávku budou obsluhovat nejen osobní vlaky mezi Táborem a Ražicemi, ale také nově zavedené spěšné vlaky, které spojí Tábor se Strakonicemi. Celkové investiční náklady dosáhly výše 25,8 milionu korun.
12.12.2019
SŽDC letos do rekonstrukcí a modernizací železničních přejezdů investuje přes 1,1 miliardy korun
Neustálé zvyšování bezpečnosti drážního provozu a stále lepší zabezpečení železničních přejezdů je jednou z hlavních priorit Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). V letošním roce v této oblasti proinvestuje více než 1,1 miliardy korun. Vedle toho dalších více než 650 milionů korun mířilo do oprav a údržby stávajících železničních přejezdů.
11.12.2019
SŽDC uzavřela s Policií ČR memorandum o spolupráci
Generální ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jiří Svoboda a policejní prezident Jan Švejdar dnes podepsali memorandum o spolupráci. Týká se především zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech a ve výpravních budovách a využívání objektů SŽDC Policií ČR.
11.12.2019
Přesunutá zastávka Chrást u Plzně obec zlepší komfort cestování
Výstup a nástup cestujících na zastávce Chrást u Plzně obec se od 15. prosince zlepší. Umožnilo to její přesunutí z oblouku o malém poloměru do přímé koleje, díky tomu zde bylo možné vybudovat zvýšené nástupiště v normové výšce 550 milimetrů nad kolejí. Slavnostní otevření přesunuté zastávky v obci ležící nedaleko západočeské metropole dnes uspořádala Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).
06.12.2019
SŽDC uzavřela jako první v železničním sektoru Podnikovou kolektivní smlouvu
Generální ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jiří Svoboda a devět představitelů odborových organizací podepsali na základě posledního návrhu generálního ředitele 3. změnu platné Podnikové kolektivní smlouvy na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019 a zároveň i Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2020.
05.12.2019
Do neděle 8. prosince se může soutěžit o knižní jízdní řád
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) uspořádala vědomostní kvíz o zajímavou cenu. Prvních 300 odesílatelů, kteří správně odpoví na tři otázky, dostane jako odměnu knižní jízdní řád pro rok 2020. Své odpovědi posílejte do 8. prosince (včetně) na e-mailovou adresu szdcsoutez@szdc.cz. Kromě odpovědí uveďte vaše celé jméno a adresu. E-mail, který nebude obsahovat tyto údaje, bude ze soutěže vyřazen.
03.12.2019
Do Židlochovic se po čtyřiceti letech vrací pravidelná osobní doprava
V neděli 15. prosince vyjedou první pravidelné vlaky na obnovenou trať z Hrušovan u Brna do Židlochovic. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) provedla její celkovou rekonstrukci spojenou s elektrizací. To umožnilo zavedení přímých vlaků z krajské metropole. Cestujícím ve stanici Židlochovice budou sloužit dvě nová nástupiště, v Hrušovanech u Brna pak vzniklo jedno ostrovní a jedno vnější nástupiště. Všechna mají nástupní hranu v normové výšce 550 milimetrů nad kolejí.