Tiskový servis (tiskové zprávy + prohlášení)

18.09.2019
Příští rok se začne opravovat výpravní budova v Českých Budějovicích
Plánovaná rekonstrukce výpravní budovy v Českých Budějovicích se přiblížila k realizaci. Centrální komise Ministerstva dopravy již schválila záměr projektu. SŽDC do konce roku vypíše výběrové řízení na zhotovitele a v průběhu roku 2020 začnou stavební práce. Rozsáhlá oprava a modernizace památkově chráněného objektu z roku 1908 bude stát 585 milionů korun.
18.09.2019
SŽDC představila aktuální stav přípravy vysokorychlostní trati Praha – Brno - Ostrava
V oblasti budování železniční infrastruktury je jednou z hlavních priorit Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) zajistit realizaci vládního Programu rozvoje rychlých železničních spojení v České republice. Pro jeho úspěšnou přípravu a realizaci je nezbytná intenzivní spolupráce SŽDC se státní správou reprezentovanou zejména Ministerstvem dopravy, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj a orgány krajských i místních samospráv. Proto manažer infrastruktury připravil pro letošní rok projekt prezentačních setkání Aktuální stav přípravy vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice. Projekt pokračoval dnes setkáním v Jihlavě.
17.09.2019
SŽDC ruší přejezdy zejména na účelových komunikacích
Jednou z možností, jak zvyšovat bezpečnost železničního provozu, je rušení úrovňových křížení silnice se železnicí. Přestože se jedná o poměrně složitý správní proces, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) již dokázala od svého vzniku v roce 2003 do konce minulého roku snížit počet přejezdů na své síti o 727. V současné době jich eviduje 7 847.
11.09.2019
Ražba tunelu Mezno odstartovala
Modernizace trati Sudoměřice – Votice na 4. tranzitním koridoru zdárně pokračuje. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes slavnostně zahájila ražbu delšího ze dvou budovaných tunelů – Mezno. Jeho výstavba přispěje ke zkrácení jízdních dob vlaků jedoucích z hlavního města na jih Čech.
10.09.2019
Podzimní cesta Preventivního vlaku letos startuje v Kolíně
Úspěšný projekt Českých drah, Správy železniční dopravní cesty a ČD Cargo Preventivní vlak bezpečné železnice letos zahájí svou podzimní cestu v úterý 10. září v Kolíně a bude zde studentům a žákům k dispozici do středy 11. září. Dále se 12. a 13. září zastaví v Čáslavi, poté zavítá 24. až 26. září na pražské smíchovské nádraží, mimořádný Preventivní vlak bude také 17. až 19. září ve Žďáru nad Sázavou a svou podzimní trasu zakončí 2. října v Úvalech. Součástí letošní bezpečnostně-preventivní akce bude opět projekce filmu To nedáš! 2.
09.09.2019
Předběžná tržní konzultace ke zpracování dokumentace pro územní řízení VRT Praha-Běchovice – Poříčany
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pokládá za jednu ze svých současných priorit přípravu výstavby sítě vysokorychlostních tratí v České republice. S ohledem na nynější fázi projektové přípravy realizuje veřejnou zakázku na zpracování dokumentace pro územní řízení nové vysokorychlostní trati (VRT) Praha-Běchovice – Poříčany, jejíž součástí bude i provedení tzv. předběžné tržní konzultace. Ta je naplánována na 30. září.
06.09.2019
Mezi Uničovem a Olomoucí se bude jezdit stošedesátkou
Bezkonkurenční jízdní dobu vlaků mezi Uničovem a Olomoucí přinese investiční akce, kterou dnes slavnostně zahájila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) ve Šternberku. Umožní to elektrizace téměř 30 kilometrů dlouhého úseku spojená se zvýšením traťové rychlosti až na 160 km/h. Dokončení stavby s celkovými náklady téměř 4,8 miliardy korun se předpokládá v roce 2022.
05.09.2019
Desítky mostů z předpjatého betonu projdou podrobnější diagnostikou
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pokračuje v kontrolách mostů z předpjatého betonu, které zahájila v posledním čtvrtletí loňského roku po kolapsech mostních konstrukcí v Evropě i v ČR. Do programu bylo zařazeno 167 mostů s předpjatými nosnými konstrukcemi na síti SŽDC, 63 z nich bylo vybráno pro podrobnější diagnostiku.
04.09.2019
SŽDC spouští pilotní projekt inteligentních přejezdů
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se rozhodla aktivně bojovat proti řidičům, kteří svým riskantním a bezohledným chováním na přejezdech nejen porušují silniční zákon, ale především ohrožují zdraví a životy nevinných lidí ve vozidle či ve vlaku. Na vybraných přejezdech po celé České republice instaluje nový kamerový systém, jehož výstupy jsou použitelné i ve správním řízení a na jejich základě bude možné pokutovat provozovatele vozidla. První takový přejezd již funguje v Úvalech u Prahy.
03.09.2019
SŽDC spolupracuje s kraji na přípravě VRT Moravská brána
Během srpna podepsala Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) smlouvy s Moravskoslezským a Olomouckým krajem, které jsou nezbytné pro aktualizaci Zásad územního rozvoje v obou regionech. Cílem je vymezení koridoru a stanovení veřejné prospěšnosti stavby pro úsek budoucí vysokorychlostní trati mezi Prosenicemi a Ostravou-Svinovem (VRT Moravská brána).