Tiskový servis (tiskové zprávy + prohlášení)

01.02.2019
SŽDC dnes začala oficiálně používat nové logo
Pro Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes nastal Den D, od kterého začala oficiálně používat nové logo. V rámci inovované firemní identity se nejpozději do pěti let změní celá vizuální stránka komunikace státní organizace. Ta se bude navíc prezentovat veřejnosti pod heslem (claimem). Bude znít: SŽDC. Dobrá správa.
30.01.2019
V pražském Sedlci instalovala SŽDC nový typ sklopné protihlukové stěny
Požadavek na snížení hlukové zátěže v místě, kde není možné použít klasickou protihlukovou stěnu, stál za instalací nízké sklopné protihlukové clony na trati z Prahy-Holešovic do Roztok u Prahy v místě průchodu železnice městskou částí Praha 6-Sedlec. Jedná se o vůbec první použití protihlukové clony tohoto typu na síti Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).
28.01.2019
Studie proveditelnosti nové trati Praha – Drážďany postoupila do druhé části
Studie proveditelnosti nového železničního spojení Praha – Drážďany postoupila do další fáze. Společnost CEDOP a francouzský Egis Rail ukončily dílčí první etapu. Celá studie bude hotová do konce letošního června. Výstavba nové tratě mezi českou a saskou metropolí přinese nejen konkurenceschopné spojení těchto dvou měst, ale i napojení Česka na vysokorychlostní síť v Německu. Její součástí bude 26 kilometrů dlouhý přeshraniční tunel pod Krušnými horami, který bude sloužit rovněž nákladní dopravě.
22.01.2019
SŽDC letos pokračuje ve vysokém tempu rekonstrukcí tratí, zahájí desítky nových staveb
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) bude letos připravovat nové stavby za více než 100 miliard korun, řada dalších už navíc postoupí do realizační fáze. Intenzivně pokračuje i projekt výstavby pilotních úseků vysokorychlostních tratí, pro cestující se otevřou desítky opravených výpravních budov. Plány státní organizace pro rok 2019 jsou ale mnohem obsáhlejší. 
21.01.2019
SŽDC začíná s výběrem zhotovitele Studie proveditelnosti na VRT Brno – Přerov – Ostrava
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vybere jako první organizace v resortu dopravy vítěze výběrového řízení s využitím nové unikátní metody Best Value Approach/Best Value Procurement (BVA/BVP). Proces výběru začal dnes otevíráním nabídek. Zhotovitel zpracuje Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati (Brno) – Přerov – Ostrava, která bude zahrnovat návrh samotné trasy nové trati i případné další úpravy stávající železniční infrastruktury.
18.01.2019
SŽDC otevřela v Pardubicích oblastní pracoviště Centrální finanční účtárny
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pokračuje v centralizaci účetních činností, které pro státní organizaci zajišťuje její Centrum sdílených služeb. Ta dnes slavnostně otevřela pracoviště Centrální finanční účtárny pro oblast Čech v Pardubicích. Sídlit bude v rekonstruovaných prostorách bývalého hotelového domu na tamním hlavním nádraží.
16.01.2019
Nádražní budova ve Slaném má novou fasádu
Právě dnes slavnostně skončila oprava výpravní budovy v železniční stanici Slaný, která probíhala od října loňského roku a zahrnovala zejména obnovu fasády budovy. Revitalizací prošla také veřejná WC, nový je venkovní mobiliář, zejména lavičky a odpadkové koše. Cena za opravu dosáhla výše téměř čtyř milionů korun.
16.01.2019
Úspěšný rok 2018: SŽDC pokračovala v rekonstrukcích tratí, nezapomínala ani na dopravce a cestující
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) má za sebou úspěšný rok. Patří mezi největší konečné příjemce finančních prostředků z aktuálního Operačního programu Doprava, ke konci loňského roku měla schválený příspěvek ve výši 99,5 procenta z celkové alokované částky pro SŽDC. Ta jen do modernizace drážní infrastruktury a mechanizace investovala 19 miliard korun. Lepší parametry tratí přinesly úpravy v rámci opravných prací a k významnému posunu došlo rovněž v oblasti spolupráce s dopravci a zlepšování služeb pro cestující. 
11.01.2019
Informace ze zasedání Správní rady SŽDC
Dne 11. ledna 2019 se uskutečnilo pravidelné zasedání Správní rady Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).
11.01.2019
SŽDC letos začne opravovat fasádu a střechu Fantovy budovy pražského hlavního nádraží
SŽDC připravuje opravu historické části pražského hlavního nádraží. Dnes zahájila výběrové řízení na zhotovitele, který opraví fasádu a střechu secesní Fantovy budovy. Celkové investiční náklady dosáhnou částky 171,5 milionu korun, práce začnou v první polovině letošního roku.