Tiskový servis (tiskové zprávy + prohlášení)

30.08.2019
SŽDC zná výsledek hospodaření za první pololetí roku 2019
Hlavním bodem pravidelného zasedání Správní rady Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) uskutečněného 30. srpna 2019 bylo projednání výsledku hospodaření SŽDC za leden až červen letošního roku.
30.08.2019
SŽDC renovuje železniční most nedaleko Zahrádek u České Lípy
Zásadní rekonstrukcí prochází most přes národní přírodní památku Peklo nedaleko železniční stanice Zahrádky u České Lípy na trati Lovosice – Česká Lípa. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zde mimo jiné vyměňuje ocelovou konstrukci z roku 1911, která již byla v nevyhovujícím technickém stavu. Dodavatelem stavby je společnost Strabag Rail, celkové investiční náklady dosahují 50 milionů korun bez DPH.
29.08.2019
Trasy budoucích pilotních úseků VRT již vyměřují geodeti
Příprava pilotních úseků vysokorychlostní trati (VRT) mezi Prahou, Brnem a Ostravou postoupila o další významný krok kupředu. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) uzavřela smlouvy na provedení geodetických zaměření úseků Prosenice – Ostrava-Svinov (VRT MORAVSKÁ BRÁNA) a Modřice – Šakvice (VRT JIŽNÍ MORAVA). Ty se týkají zpracování geodetických podkladů pro 70, respektive 30 kilometrů trati.
27.08.2019
SŽDC pokračuje ve vysokém tempu rekonstrukcí tratí
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) letos vynaloží na modernizaci a zajištění provozuschopnosti železniční infrastruktury 43,7 miliardy korun. Půjde jak o investiční akce, tak o obnovu železničních tratí. SŽDC se stejně jako v loňském roce daří čerpat alokované finanční prostředky, a to evropské (OPD, CEF) i národní (SFDI). Aktuálně je vyčerpáno 47 procent.
22.08.2019
Střídavá trakční soustava se přiblíží Přerovu
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) fakticky zahájila přechod na jednotnou napájecí soustavu. Umožnil to aktuální podpis smlouvy s vítězným uchazečem ve výběrovém řízení na zavedení střídavé trakční soustavy 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice – Říkovice, který je dosud napájen stejnosměrnou trakcí.
21.08.2019
Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati (Brno) – Přerov – Ostrava
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vybrala s využitím nové unikátní metody Best Value Approach/Best Value Procurement (BVA/BVP) zhotovitele Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati (Brno) – Přerov – Ostrava, která bude zahrnovat nejen samotné koncepční prověření její trasy, ale také důležité podklady pro další projektovou přípravu. Metodu využila jako první organizace v resortu dopravy.
20.08.2019
Modernizace kolejí do Černošic i elektrizace trati do Hustopečí u Brna mohou začít
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) podepsala v tomto týdnu smlouvy se zhotoviteli dvou významných investičních akcí na své síti v celkové hodnotě bezmála 5 miliard korun. Optimalizací úseku mezi pražským Smíchovem a Černošicemi fakticky začne přestavba důležité příměstské trati z Prahy do Berouna. Na jižní Moravě pak projde modernizací a elektrizací perspektivní regionální železnice ze Šakvic do Hustopečí u Brna.
15.08.2019
Vlaky na Slovensko zrychlí díky rekonstrukci trati u Valašského Meziříčí
Zvýšení traťové rychlosti až na maximálních 160 km/h přinese rekonstrukce traťového úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou na pomezí Zlínského a Olomouckého kraje. Investorem akce s celkovými náklady přesahujícími 1,5 miliardy korun je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo dnes v Hustopečích nad Bečvou.
14.08.2019
Vyjádření k výpovědi nájemci ve stanici Hradec Králové hl. n.
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zaregistrovala v posledních dnech některé nepřesné a neúplné informace ohledně výpovědi nájmu knihkupectví Ambra ve výpravní budově v Hradci Králové. V zájmu objasnění vzniklé situace přinášíme vyjádření k celé události.
12.08.2019
Rekonstrukce trati mezi Oldřichovem u Duchcova a Bílinou zkrátí jízdní doby
Stavební činnost Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) v Podkrušnohoří nabírá na obrátkách. Nově se začalo 1. srpna pracovat na trati mezi Oldřichovem u Duchcova a Bílinou. Celkové investiční náklady dosáhnou 1,9 miliardy korun. V realizaci už jsou přitom stavby Kadaň-Prunéřov – Kadaň, modernizace stanice Řetenice a trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov.