Tiskový servis (tiskové zprávy + prohlášení)

07.11.2018
SŽDC se představuje na veletrhu Profesia Days Praha
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se jako jeden z významných zaměstnavatelů v České republice prezentuje na 8. ročníku veletrhu pracovních příležitostí Profesia Days Praha, který se koná ve dnech 7. a 8. listopadu 2018 na výstavišti PVA EXPO Praha-Letňany.
07.11.2018
SŽDC urychluje přípravu výstavby Rychlých spojení na našem území
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) naplňuje vládní usnesení z loňského května, kterým byl schválen Program rozvoje Rychlých železničních spojení v České republice. V současné době již probíhá zpracování studií proveditelnosti na směry RS1/2 Praha – Brno – Břeclav, RS3 v úseku Praha – Beroun/Hořovice a RS4 Praha – Drážďany. Studie se budou postupně dokončovat během následujících dvou let. V případě linky RS3 Praha – Mnichov je důležitým přelomem aktuálně ohlášená podpora modernizace dalšího významného přeshraničního spojení na německé straně.
07.11.2018
SŽDC využije k výběru zhotovitele studie na novou trať na Moravě unikátní metodu
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vyhlásí do konce tohoto týdne zadávací řízení veřejné zakázky Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati (Brno) – Přerov – Ostrava. Jejím předmětem je kromě vyhodnocení samotné trasy také návrh případných dalších úprav železniční infrastruktury ve směru RS1 v úseku Brno – Přerov – Ostrava.
31.10.2018
Na webu SŽDC je k dispozici nový jízdní řád pro rok 2019
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes na svých internetových stránkách zveřejnila jízdní řády pro rok 2019 s platností od 9. prosince 2018. Tabulky s jednotlivými traťovými jízdními řády najdete na adrese www.szdc.cz. 
30.10.2018
Vlaky mezi lázeňskými městy jezdí po rekonstruované trati
Cestování mezi významnými lázeňskými středisky na západě Čech je rychlejší a pohodlnější. Umožnila to celková rekonstrukce železniční trati spojující dolní nádraží v Karlových Varech s Mariánskými Lázněmi, kterou dnes slavnostně ukončila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).
29.10.2018
Projekt česko-saské přeshraniční spolupráce přináší první výsledky
Projekt přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy mezi Saskem a Českou republikou přináší první konkrétní výsledky. Jak zaznělo na konferenci konané minulý týden v Ústí nad Labem, některé závěry spolupracujících odborníků již mohly být zapracovány do studie proveditelnosti nového železničního spojení Prahy a Drážďan, která je v současné době ve fázi zpracování a předurčí vedení nové tratě v regionu.
26.10.2018
Začala oprava části Posázavského Pacifiku mezi Ledečkem a Zručí nad Sázavou
V polovině října začaly práce na zprovoznění části Posázavského Pacifiku mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou. Od pondělí 29. října se začne opravovat i jeho další úsek z Kácova do Ledečka. Na přibližně 30 kilometrech trati se provede komplexní oprava železničního svršku a spodku. Náklady dosáhnou částky 616,9 milionu korun, hotovo bude do konce června příštího roku, tedy před zahájením hlavní turistické sezóny.
25.10.2018
Návštěva britského poradce pro vysokorychlostní tratě profesora McNaughtona v České republice
Českou republiku opět navštívil ve dnech 23. a 24. října profesor Andrew McNaughton, který je strategickým poradcem Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) pro naplnění vládou schváleného programu rozvoje rychlých železničních spojení na našem území.
23.10.2018
Vyjádření SŽDC k soudnímu sporu se společností Grandi Stazioni
Dnes proběhlo druhé jednání před Městským soudem v Praze, jako soudem odvolacím, k odvolání společnosti Grandi Stazioni Česká republika s.r.o. proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2, kterým byla 
15.10.2018
SŽDC dlouhodobě pracuje na zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se soustavně zabývá zvyšováním bezpečnosti na železničních přejezdech. Každý rok ve spolupráci s Policií České republiky a Drážním úřadem vytipuje desítky železničních přejezdů, které jsou vhodné pro modernizaci či zvýšení zabezpečení, především na koridorech a u křížení se silnicemi 1. třídy. SŽDC se zároveň snaží snižovat počet přejezdů na české železnici.