Tiskový servis (tiskové zprávy + prohlášení)

18.12.2018
Na Pražský Semmering se vrací vlaky, kompletně hotovo bude příští rok
V úterý 18. prosince ve večerních hodinách končí více než tříměsíční výluka vlaků na trati Praha-Smíchov – Hostivice, která je známá také pod označením Pražský Semmering. Cestující od Kladna a Hostivice tak získali zpět rychlé vlakové spojení se Smíchovem a centrem Prahy. Přerušení železniční dopravy si vyžádala zejména rekonstrukce dvou památkově chráněných mostů přes Prokopské údolí a Dalejský potok. Vznikla také nová zastávka v Jinonicích, která se nachází přímo u stanice metra, výhybny Žvahov a Stodůlky pak prošly kompletní rekonstrukcí.
13.12.2018
Na čtvrtém koridoru začíná ražba tunelu Deboreč
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes slavnostně zahájila ražbu tunelu Deboreč. Je to kratší ze dvou tunelů, které nově budou součástí tratě Sudoměřice – Votice na čtvrtém tranzitním koridoru. Ražba začala z výjezdového (pražského) portálu, proražení tunelu včetně primárního ostění se předpokládá v červenci příštího roku.
12.12.2018
Cestujícím slouží opravená výpravní budova v Kuřimi
Výpravní budova železniční stanice Kuřim se po rozsáhlé modernizaci stala skutečně reprezentativní vstupní bránou do tohoto města na Brněnsku. Stavba trvala přibližně rok, během prací se výrazných změn dočkal jak její exteriér (fasáda, střecha, okna nebo dveře), tak i interiér. Rekonstrukci provedlo sdružení s názvem HSM + ChT – Rekonstrukce VB Kuřim, které tvořily společnosti Hroší stavby Morava a Chládek a Tintěra, Pardubice, celkové náklady dosáhly 19,7 milionu korun. Investorem byla Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).
11.12.2018
Skončila modernizace klíčového úseku tranzitního koridoru mezi Prahou a Plzní
Kompletním zprovozněním Ejpovického tunelu skončila modernizace v současnosti čtrnáct kilometrů dlouhého úseku třetího tranzitního železničního koridoru mezi Rokycany a Plzní. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Dnešního slavnostního ukončení stavby se zúčastnil za Evropskou komisi generální ředitel DG Regio Marc Lemaître v doprovodu ministra dopravy Dana Ťoka.
10.12.2018
Uzavření 2. změny Podnikové kolektivní smlouvy SŽDC
Dnes byla na SŽDC uzavřena  2. změna Podnikové kolektivní smlouvy na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019, která upravuje zejména podmínky odměňování zaměstnanců SŽDC na rok 2019.
07.12.2018
Na hlavním plzeňském nádraží skončila výluka jeho jižní části
Ve čtvrtek 6. prosince skončila výluka jižní části osobního nádraží železniční stanice Plzeň hlavní nádraží, během které byl vybudován nový most přes Mikulášskou ulici, proběhla kompletní rekonstrukce železničního spodku a svršku, postavila se nová nástupiště a opravily nástupištní přístřešky. Nový podchod umožňuje přímý přístup z 5. a 6. nástupiště nejen na ostatní nástupiště, ale i k novému autobusovému terminálu v Šumavské ulici.
07.12.2018
SŽDC informovala dopravce o dodávkách trakční elektřiny v příštím roce
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes uspořádala další setkání se zástupci železničních osobních dopravců (České dráhy, LEO Express Global a RegioJet) a sdružení ŽESNAD zastupujícího většinu železničních nákladních dopravců působících v České republice. Cílem setkání bylo informovat o výsledcích nákupu trakční elektřiny a o její ceně na rok 2019 v procesu zúčtování trakční spotřeby.
06.12.2018
SŽDC připravila akční plán na následující dva roky, který vychází z dlouhodobé strategie organizace
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) začíná naplňovat jednotlivé body dlouhodobé strategie, kterou její nejvyšší představitel Jiří Svoboda předložil zodpovědným vládním činitelům; na vědomí ji vzala i správní rada státní organizace. Materiál se zaměřuje například na údržbu tratí, přípravu rychlých železničních spojení, síťové služby na nádražích nebo na revize informačních technologií, nechybí ani oblast rozvoje lidských zdrojů. Konkrétní body z dokumentu již SŽDC přenesla do akčního krátkodobého plánu pro období 2019 a 2020.
04.12.2018
SŽDC zahájí další významné investiční akce
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pokračuje ve zlepšování parametrů drážní infrastruktury. Dnes bylo schváleno vypsání dalších šesti soutěží na stavby, jejichž celkové investiční náklady přesáhnou 13 miliard korun. Už za pár měsíců by tak měla začít například modernizace koridorových úseků z pražského Smíchova do Černošic a ze Soběslavi do Doubí u Tábora.
30.11.2018
Informace ze zasedání Správní rady SŽDC
Dne 30. listopadu 2018 se uskutečnilo pravidelné zasedání Správní rady Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která se sešla poprvé v pozměněném složení.