Tiskový servis (tiskové zprávy + prohlášení)

10.06.2019
Výsledek hospodaření SŽDC v roce 2018
Výsledek hospodaření Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) za rok 2018 dosahuje pozitivní odchylky oproti plánu a finanční ukazatel EBITDA je v kladné hodnotě ve výši 2,669 miliardy Kč.
06.06.2019
Nehod na železničních přejezdech neubývá
Na české železnici dojde každý rok k více než 150 střetnutím na přejezdech. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) investuje do vyššího zabezpečení úrovňových křížení stovky milionů korun. Přesto na nich každý rokem umírají desítky osob, řada dalších utrpí zranění. Tragické následky dnes ukázala simulovaná srážka vlaku s nákladním automobilem, kterou SŽDC připravila v rámci Mezinárodního dne bezpečnosti na železničních přejezdech ILCAD 2019.
05.06.2019
SŽDC vyřeší střešovické tunely takzvanou jižní variantou
Výstavba železnice na letiště se letos ocitla v přelomové fázi, v níž dlouhodobá práce investora a dodavatelů stavebních a projekčních prací již přinášejí konkrétní výsledky. Rekonstrukce Negrelliho viaduktu je rok před dokončením, v územním řízení jsou čtyři ze zbývajících šesti úseků a architektonická soutěž na podobu železniční stanice Praha-Veleslavín dospěla do 2. kola. Nejžhavější novinkou však je, že Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) navrhla novou, takzvanou jižní variantu střešovických tunelů mezi Dejvicemi a Veleslavínem.
05.06.2019
Modernizace Negrelliho viaduktu postoupila do další etapy
Práce na opravě Negrelliho viaduktu intenzivně pokračují v celém rekonstruovaném 1,5 km dlouhém úseku. Probíhá betonáž roznášecí betonové desky, přezdívají se cihelné klenby v prostoru autobusového nádraží Florenc včetně souvisejících pilířů. Na hrabovské větvi jsou dokončené izolace, litý asfalt a jsou položené antivibrační rohože.
04.06.2019
SŽDC ukončila modernizaci stanice Karlovy Vary
Horní nádraží v Karlových Varech získalo moderní podobu, která odpovídá jeho významu lázeňského centra i krajského města. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes slavnostně ukončila celkovou přestavbu stanice. Cestujícím slouží už od roku 2017 nová výpravní budova, k níž přibyly nástupiště, nový podchod a výtahy. Úpravami prošly železniční svršek a spodek, trakční vedení i zabezpečovací zařízení.
03.06.2019
SŽDC představila aktuální stav přípravy rychlého spojení Drážďany – Praha
V oblasti budování železniční infrastruktury je jednou z hlavních priorit Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) zajistit realizaci vládního Programu rozvoje rychlých železničních spojení v České republice. Pro jejich úspěšnou přípravu a realizaci je nezbytná intenzivní spolupráce státní správy reprezentované Ministerstvem dopravy, SŽDC a orgánů krajských i místních samospráv. Proto manažer infrastruktury připravil pro letošní rok projekt prezentačních setkání Aktuální stav přípravy VRT v České republice. První setkání se uskutečnilo dnes v Ústí nad Labem.
30.05.2019
Pravidelná změna jízdního řádu od neděle 9. června
V neděli 9. června vstoupí v platnost pravidelná změna jízdního řádu železniční osobní dopravy. Přinese některé úpravy v jízdě dálkových i regionálních spojů.
24.05.2019
Začíná očekávaná rekonstrukce výpravní budovy v Havířově
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes předala zhotoviteli staveniště pro zahájení rekonstrukce výpravní budovy ve stanici Havířov. Je to největší letos realizačně zahajovaný projekt na Moravě v oblasti oprav nádražních budov. Rekonstrukci, která bude stát 137 milionů korun, zajistí společnosti OHL ŽS a TOMI REMONT.
22.05.2019
Na pražském hlavním nádraží začíná oprava fasády a střechy Fantovy budovy
SŽDC vybrala dodavatele rekonstrukce historické části pražského hlavního nádraží. Jde o první fázi prací na secesní Fantově budově zahrnující obnovu střechy a fasády. Jako zhotovitel byla vybrána společnost AVERS, celkové investiční náklady činí 212 milionů korun, práce začnou v první polovině letošního roku.
22.05.2019
SŽDC schválila prodej vybraného majetku
Dne 22. května 2019 se uskutečnilo další zasedání Správní rady Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Její členové řešili kromě hospodaření státní organizace také prodej vybraného majetku.