Tiskový servis (tiskové zprávy + prohlášení)

11.09.2019
Ražba tunelu Mezno odstartovala
Modernizace trati Sudoměřice – Votice na 4. tranzitním koridoru zdárně pokračuje. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes slavnostně zahájila ražbu delšího ze dvou budovaných tunelů – Mezno. Jeho výstavba přispěje ke zkrácení jízdních dob vlaků jedoucích z hlavního města na jih Čech.
10.09.2019
Podzimní cesta Preventivního vlaku letos startuje v Kolíně
Úspěšný projekt Českých drah, Správy železniční dopravní cesty a ČD Cargo Preventivní vlak bezpečné železnice letos zahájí svou podzimní cestu v úterý 10. září v Kolíně a bude zde studentům a žákům k dispozici do středy 11. září. Dále se 12. a 13. září zastaví v Čáslavi, poté zavítá 24. až 26. září na pražské smíchovské nádraží, mimořádný Preventivní vlak bude také 17. až 19. září ve Žďáru nad Sázavou a svou podzimní trasu zakončí 2. října v Úvalech. Součástí letošní bezpečnostně-preventivní akce bude opět projekce filmu To nedáš! 2.
09.09.2019
Předběžná tržní konzultace ke zpracování dokumentace pro územní řízení VRT Praha-Běchovice – Poříčany
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pokládá za jednu ze svých současných priorit přípravu výstavby sítě vysokorychlostních tratí v České republice. S ohledem na nynější fázi projektové přípravy realizuje veřejnou zakázku na zpracování dokumentace pro územní řízení nové vysokorychlostní trati (VRT) Praha-Běchovice – Poříčany, jejíž součástí bude i provedení tzv. předběžné tržní konzultace. Ta je naplánována na 30. září.
06.09.2019
Mezi Uničovem a Olomoucí se bude jezdit stošedesátkou
Bezkonkurenční jízdní dobu vlaků mezi Uničovem a Olomoucí přinese investiční akce, kterou dnes slavnostně zahájila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) ve Šternberku. Umožní to elektrizace téměř 30 kilometrů dlouhého úseku spojená se zvýšením traťové rychlosti až na 160 km/h. Dokončení stavby s celkovými náklady téměř 4,8 miliardy korun se předpokládá v roce 2022.
05.09.2019
Desítky mostů z předpjatého betonu projdou podrobnější diagnostikou
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pokračuje v kontrolách mostů z předpjatého betonu, které zahájila v posledním čtvrtletí loňského roku po kolapsech mostních konstrukcí v Evropě i v ČR. Do programu bylo zařazeno 167 mostů s předpjatými nosnými konstrukcemi na síti SŽDC, 63 z nich bylo vybráno pro podrobnější diagnostiku.
04.09.2019
SŽDC spouští pilotní projekt inteligentních přejezdů
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se rozhodla aktivně bojovat proti řidičům, kteří svým riskantním a bezohledným chováním na přejezdech nejen porušují silniční zákon, ale především ohrožují zdraví a životy nevinných lidí ve vozidle či ve vlaku. Na vybraných přejezdech po celé České republice instaluje nový kamerový systém, jehož výstupy jsou použitelné i ve správním řízení a na jejich základě bude možné pokutovat provozovatele vozidla. První takový přejezd již funguje v Úvalech u Prahy.
03.09.2019
SŽDC spolupracuje s kraji na přípravě VRT Moravská brána
Během srpna podepsala Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) smlouvy s Moravskoslezským a Olomouckým krajem, které jsou nezbytné pro aktualizaci Zásad územního rozvoje v obou regionech. Cílem je vymezení koridoru a stanovení veřejné prospěšnosti stavby pro úsek budoucí vysokorychlostní trati mezi Prosenicemi a Ostravou-Svinovem (VRT Moravská brána).
30.08.2019
SŽDC zná výsledek hospodaření za první pololetí roku 2019
Hlavním bodem pravidelného zasedání Správní rady Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) uskutečněného 30. srpna 2019 bylo projednání výsledku hospodaření SŽDC za leden až červen letošního roku.
30.08.2019
SŽDC renovuje železniční most nedaleko Zahrádek u České Lípy
Zásadní rekonstrukcí prochází most přes národní přírodní památku Peklo nedaleko železniční stanice Zahrádky u České Lípy na trati Lovosice – Česká Lípa. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zde mimo jiné vyměňuje ocelovou konstrukci z roku 1911, která již byla v nevyhovujícím technickém stavu. Dodavatelem stavby je společnost Strabag Rail, celkové investiční náklady dosahují 50 milionů korun bez DPH.
29.08.2019
Trasy budoucích pilotních úseků VRT již vyměřují geodeti
Příprava pilotních úseků vysokorychlostní trati (VRT) mezi Prahou, Brnem a Ostravou postoupila o další významný krok kupředu. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) uzavřela smlouvy na provedení geodetických zaměření úseků Prosenice – Ostrava-Svinov (VRT MORAVSKÁ BRÁNA) a Modřice – Šakvice (VRT JIŽNÍ MORAVA). Ty se týkají zpracování geodetických podkladů pro 70, respektive 30 kilometrů trati.