Vyjádření ke stavbám v ochranném pásmu dráhy a dotazy na existenci sítí na pozemcích SŽDC

Informace o postupu projednání staveb v ochranném pásmu dráhy a staveb zasahujících do obvodu dráhy v souladu s ust. zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách


Každá stavba nebo činnost v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy (viz §§ 4, 8 a 9 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách) musí být řádně projednána se SŽDC, a to i v případech, kdy se dle § 103 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nevyžaduje stavební povolení a ani ohlášení (stavební úpravy energetických a jiných vedení, udržovací práce, terénní úpravy aj.).


Žádost o souhrnné stanovisko SŽDC ke stavbě v obvodu dráhy nebo v ochranném pásmu dráhy je možno podat výhradně na konkrétních oblastních ředitelstvích, viz mapa a kontakty níže.


Mapa působností jednotlivých oblastních ředitelství

Mapa ke stažení ve formátu .pdf.

 

Kontakty na jednotlivá OŘ

 

Dotazy k existenci inženýrských sítí v blízkosti železnice s pozemky v majetku Správy železniční dopravní cesty směřujte na konkrétní oblastní ředitelství.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC