Katalogy SŽDC pro činnosti prováděné při údržbě a opravách rok 2012

Katalog udržovacích prací v traťovém hospodářství (dále jen katalog) je závazný pro příslušné organizační složky SŽDC při zadávání údržby a oprav železničního svršku, spodku a přejezdů.

Katalog opravných prací v odvětví sdělovací a zabezpečovací techniky (dále jen katalog) je závazný pro příslušné organizační složky SŽDC při zadávání oprav sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.

Katalog je v souladu s právními předpisy a interními předpisy SŽDC. Respektuje dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace při zadávání stavebních (udržovacích) prací jako veřejných zakázek.


Soubory ke stažení

Katalogy udržovacích prací TH a MT pro rok 2012 zip
Rozvinuté délky výhybek – příloha Katalogu udržovacích prací TH xls

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC