2.1. Kategorizace tratí z hlediska mostů

Železniční mosty se navrhují dle ČSN EN 1991-2/Z4 – Zatížení mostů dopravou.

V Národní příloze (NA. 2 Národně stanovené parametry) je uvedeno, že některé parametry konvenčního železničního systému definuje Správa železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC, s. o.). V rámci SŽDC s. o. tyto parametry definuje O13, OMT.

V NA. 2.53.1 Návrh mostní konstrukce konvenčního železničního systému v odstavci (3) může O13, OMT u významných mostů stanovit i vyšší hodnotu klasifikačního součinitele α. Jedná se především o mosty větších rozpětí na významných tratích.

V NA. 2.53.3 Třídy tratí POZNÁMKA 5 Informace o zatřídění tratí v ČR :

Kategorie železničních tratí z hlediska mostů (xls)

Mapa železniční sítě (kategorie železničních tratí z hlediska mostů; pdf)

Mapa železničních uzlů (kategorie železničních tratí z hlediska mostů; pdf)

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC