3.1. Systémy vodotěsných izolací

Základními předpisy pro použití vodotěsných izolací v síti SŽDC jsou TNŽ 73 6280 -  Navrhování a provádění vodotěsných izolací (TNŽ – viz níže), Obecné technické podmínky (OTP – viz níže) - Systémy vodotěsných izolací na železničních mostních objektech a TKP staveb státních drah, kapitola 22 Izolace proti vodě.

Po splnění uvedených podmínek vystavuje Odbor traťového hospodářství Generálního ředitelství SŽDC Osvědčení o ověření kvality a shody s požadavky stanovenými v OTP.

Na základě procesu přeschvalování, který probíhal do 1. 6. 2016, se ruší platnost všech vydaných Osvědčení o ověření shody s požadavky OTP pro systémy vodotěsných izolací na železničních mostních objektech (dále jen „osvědčení“) vydaných před rokem 2016. Na železničních mostních objektech je povoleno používat pouze schválené systémy s nově vydaným osvědčením.

Kontaktní údaje:

Ing. David Zeman
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství
Odbor traťového hospodářství (O13)
Oddělení mostů a tunelů
Křižíkova 2, 186 00 PRAHA 8
tel.: 972 244 144
mobil: 725 775 096
e-mail: zemand@szdc.cz

TNŽ 73 6280 -  Navrhování a provádění vodotěsných izolací

OTP Systémy vodotěsných izolací na železničních mostních objektech (pdf)

Schválené systémy vodotěsných izolací (pdf)

Seznam oprávněných firem pro provádění jednotlivých schválených systémů vodotěsných izolací (pdf)

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC