3.3. Prefabrikáty propustků

Základními předpisy pro použití prefabrikovaných konstrukcí propustků v síti SŽDC jsou Obecné technické podmínky (OTP – viz níže) pro železobetonové trouby propustků a TKP staveb státních drah, kapitoly 17 Beton pro konstrukce a 18 Betonové mosty a konstrukce.

Po splnění uvedených podmínek vystavuje Odbor traťového hospodářství Generálního ředitelství SŽDC Osvědčení o ověření kvality a shody s požadavky stanovenými v OTP.

Kontaktní údaje:

Ing. David Zeman
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství
Odbor traťového hospodářství (O13)
Oddělení mostů a tunelů
Křižíkova 2, 186 00 PRAHA 8
tel.: 972 244 144
mobil: 725 775 096
e-mail: zemand@szdc.cz

OTP prefabrikáty trubních propustků (pdf)

Schválené prefabrikáty propustků (xls)

Seznam oprávněných firem pro montáž prefabrikátů propustků ŽPSV

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC