4.1. Provádění Hlavních prohlídek mostů

Před uvedením do provozu se ve smyslu vyhlášky MD č.177/1995 Sb. u staveb a rekonstrukcí mostních objektů a objektů s konstrukcí mostu podobnou vykonává Technicko-bezpečnostní zkouška formou hlavní prohlídky.  Hlavní prohlídkou se prověřují novostavby a stavební zásahy do nosné konstrukce a spodní stavby existujících mostních objektů v rámci rekonstrukcí či oprav z hlediska bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Podrobné pokyny pro provedení hlavní prohlídky obsahuje předpis SŽDC S5 Správa mostních objektů – viz výpis z předpisu níže. Současně je zde umístěn přehled zaměstnanců oprávněných k výkonu hlavní prohlídky.

Pokyny pro provádění hlavní prohlídky a přehled předkládaných dokladů:

Přehled zaměstnanců SŽDC oprávněných vykonávat hlavní prohlídky (pdf)
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC