Broušení pojížděných součástí výhybek

1. 1. 2016 vstoupil v platnost Pokyn generálního ředitele č. 10/2015 pro cyklické broušení výhybek a výhybkových konstrukcí na železničních drahách v majetku ČR, se kterými má právo hospodařit SŽDC a dalších železničních drahách provozovaných SŽDC. Více informací naleznete v následujícím dokumentu

Systém broušení pojížděných součástí výhybek platný od 1. 1. 2016.pdf

 

Adresa pro vkládání dat diagnostiky provedené zhotoviteli broušení

http://brouseni.tudc.cz/

 

Protokol o broušení výhybkových konstrukcí

Protokol broušení.pdf

Protokol broušení.xlsx

 

Seznam vydaných osvědčení na broušení pojížděných součástí výhybek

Seznam osvědčení na broušení pojížděných součástí výhybek vydaných zhotovitelům SŽDC a externím zhotovitelům

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC