Seznamy výrobků schválených pro běžnou kolej

Aktualizovaný přehled schválených výrobků pro železniční svršek (běžnou kolej) včetně platných OTP, TPD a vzorových listů:

Seznam výrobků pro železniční svršek 

Aktualizovaná část služební rukověti SŽDC SR 103/3 „Výkresy materiálu pro železniční svršek – kolej“, která obsahuje způsoby značení součástí železničního svršku a příklady dokumentů dokladujících kvalitu dodávky nových výrobků pro železniční svršek dle příslušných TPD:

Část patnáctá služební rukověti SŽDC SR 103/3 „Přehled značení výrobků a průvodních dokladů“

 

77 

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC