Závěrečná konference 23. ledna 2020

Vážené dámy a pánové,

rádi bychom Vás pozvali na závěrečnou konferenci INTERREG VA projektu "Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR". Projekt je realizován v rámci přeshraničního kooperačního programu České republiky a Svobodného Státu Sasko v období 2014 – 2020, spolufinancován Evropskou Unií a zaměřen na zintenzivnění a prohloubení spolupráce. Cílem je zlepšit a rozšířit přeshraniční železniční spojení, především v souvislosti s plánovanou výstavbou nové železniční trati Drážďany - Ústí nad Labem - Praha, jejíž součástí je Krušnohorský úpatní tunel.

Na konferenci budou prezentovány příspěvky českých a saských partnerů:

  • Česká geologická služba (ČGS)
  • Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG)
  • Saské spolkové ministerstvo pro hospodářství, práci a dopravu (SMWA)
  • Správa železnic, státní organizace
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Představeny budou výsledky tříleté intenzivní spolupráce tří pracovních skupin v oblastech dopravy, socio-ekonomie a geologie.

Účast na německo-české konferenci je zdarma. Všechny přednášky budou simultánně překládány.

Registrace účastníků proběhne formou vyplnění prezenční listiny s uvedením jména, názvu společnosti, kontaktním e-mailem, telefonem a podpisem účastníka. Tato listina bude dostupná všem účastníkům konference. V průběhu konference bude pořizována fotodokumentace za účelem splnění podmínek dotace a propagace všech projektových partnerů.

Soubory ke stažení

20200123_Závěrečná konference 2020_pozvánka_CZ.pdf pdf