Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR

Kontakt

Kontakt na Lead partnera


Alena Tvrdá

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství, odbor strategie (RFC)
Dlážděná 1003/7
110 00  Praha 1
Česká republika

E: tvrda@szdc.cz